nr. 86 din data 12.08.2010 privind modificarea Listei bunurilor proprietate publicã ºi privatã aferente serviciilor

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTARAREA NR. 86 din 12 august 2010


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data 12 august 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr. 14808/2010 intocmit de consilier Badea Cristina;


          In temeiul prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;


         In baza prevederilor art. 36 alin.1 si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


Art.1.  Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat a bunurilor prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.   Se aproba casarea mijloacelor fixe inscrise in anexa.


Art.3. Se aproba modificarea art. 76 pct. (2) lit. b Lista bunurilor proprietate publicã ºi privatã aferente serviciilor ºi care sunt transmise spre folosinþã Operatorului pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã ºi de canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, prin excluderea bunurilor inscrise in anexa ce face parte din prezenta hotarare.


Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 


                                                                                 Presedinte de sedinta


                                                                                         Fodor Alexandru


 


 


                    Contrasemneaza


                            Secretar


                     Stefan Blanaru


                                                                  


          Anexa


 


 


LISTA MIJLOACELOR FIXE


 


 Nr crt


DENUMIRE


Nr. inventar


Data intrarii


UM


Pret unitar


Cantitate


Valoare


1


Retele termice exterioare


10704


1983


buc


23.213,69


1


23.213,69


2


Condensatoare CFC 3,64


20192


1998


buc


482,72


3


1.448,16


3


Cond apa str Zefirului


10270


1962


buc


888,97


1


888,97


4


Bransament apa


10299


1969


buc


29,67


1


29,67


5


Bransament apa


10306


1975


buc


331,85


1


331,85


6


Bransament apa


10309


1975


buc


1.549,14


1


1.549,14


7


Bransament apa


10317


1975


buc


160,14


1


160,14


8


Bransament apa


10318


1975


buc


348,18


1


348,18


9


Bransament apa


10329


1976


buc


2.644,34


1


2.644,34


10


Bransament apa


10335


1976


buc


3.972,65


1


3.972,65


11


Bransament apa


10367


1976


buc


329,07


1


329,07


12


Extindere cond apa


10376


1976


buc


2.582,99


1


2.582,99


13


Extindere cond apa


10432


1980


buc


177,59


1


177,59


14


Bransament apa str Codrului


10229


1975


buc


2.747,52


1


2.747,52


15


Bransament apa str Codrului


10333


1976


buc


3.653,07


1


3.653,07


16


Bransament apa cart. 1 Decembrie


10433


1982


buc


5.164,08


1


5.164,08


17


Bransament apa cart. 1 Decembrie


10397


1981


buc


20.015,48


1


20.015,48


18


Bransament apa str A. Iancu


10298


1969


buc


5,98


1


5,98


19


Bransament apa str A. Iancu


10369


1976


buc


1.141,68


1


1.141,68


20


Bransament apa str Republicii


10327


1976


buc


332,19


1


332,19


21


Bransament apa str 22 Decembrie


10236


1975


buc


2.240,59


1


2.240,59


22


Bransament apa str Horea, Liliacului


10278


1956


buc


4.615,13


1


4.615,13


23


Bransament apa bloc V. Babes


10285


1969


buc


89,18


1


89,18


24


Bransament apa str Aleea Garii


10287


1969


buc


34,18


1


34,18


25


Bransament apa str Turnisor


10307


1975


buc


351,70


1


351,70


26


Bransament apa str Turnisor


10355


1976


buc


206,55


1


206,55


27


Bransament apa str Horea


10238


1975


buc


566,30


1


566,30


28


Bransament apa str Horea


10375


1976


buc


725,73


1


725,73


29


Bransament apa str 22 Decembrie


10344


1976


buc


1.657,47


1


1.657,47


30


Bransament apa str Liliacului


10356


1976


buc


196,66


1


196,66


31


Bransament apa str V Babes


10374


1976


buc


1.006,24


1


1.006,24


32


Bransament apa str Armatei


10422


1965


buc


188,77


1


188,77


33


Bransament apa str Armatei


10295


1969


buc


67,72


1


67,72


34


Bransament apa str Armatei


10282


1969


buc


958,94


1


958,94


35


Bransament apa str Frumoasa


10265


1971


buc


23,76


1


23,76


36


Bransament apa str Viitorului


10429


1973


buc


169,79


1


169,79


37


Bransament apa cart Armatei


10446


1992


buc


293,20


1


293,20


38


Bransament apa cart Armatei


10452


1992


buc


32,56


1


32,56


39


Bransament apa cart Armatei


10441


1988


buc


7.926,59


1


7.926,59


40


Bransament apa cart Armatei


10443


1988


buc


41.714,68


1


41.714,68


41


Bransament apa str Plevnei, Teilor


10384


1978


buc


249,51


1


249,51


42


Bransament apa str Horea


10391


1979


buc


1.888,74


1


1.888,74


43


Bransament apa str Turnisor


10377


1977


buc


5.302,81


1


5.302,81


44


Bransament apa str Gorunului


10415


1987


buc


268,83


1


268,83


45


Bransament apa la PT Armatei


10435


1987


buc


14.302,56


1


14.302,56


46


Conducta apa str Crizantemelor


10426


1972


buc


473,58


1


473,58


47


Conducta apa str A. Iancu


10439


1985


buc


396.354,66


1


396.354,66


48


Retele apa cart Armatei


10442


1988


buc


797,21


1


797,21


49


Conducta alimentare apa P-ta A. Iancu


10251


1969


buc


468,14


1


468,14


50


Carucior manual


20184


1984


buc


5,50


1


5,50


51


Debitmetru electromagnetic


20422


2002


buc


10.922,32


1


10.922,32


52


Electropompa Lotru


20468


1983


buc


7,66


1


7,66


53


Vas expansiune deschis


20082


1983


buc


2,76


1


2,76


54


Aeroterma de perete


20254


1998


buc


800,43


1


800,43


55


Autotransformator 20-250V


20224


1987


buc


171,52


1


171,52


56


Imprejmuire statia de canalizare


10509


1968


buc


354,15


1


354,15


 


TOTAL


X


X


X


X


X


566.172,56