Inaugurarea Casei Casatoriilor la Tarnaveni

JUDETUL  MURES 

MUNICIPIUL  TARNAVENI 

PRIMARIA 
13 august 2010

 

COMUNICAT DE PRESA

 

Inaugurarea Casei Casatoriilor la Tarnaveni

 

 

Prim�ria Municipiului T�rn�veni va inaugura duminic�, 15 august 2010, ora 11.00,  Casa C�s�toriilor.

 ï¿½ncep�nd cu aceast� lun�, toate c�s�toriile se vor oficia �n noua sal� de cununii, amenajat� special �n acest scop, la etajul Casei Municipale de Cultur� žMihai Eminescu .

Sala este dotat� cu 11 oglinzi, simboliz�nd lunile anului, a dou�sprezecea lun� fiind oglinda sufletului, reprezentat� de cei doi �ngeri. De asemenea, are candelabre �i aplice stil, suflate cu praf de aur.

La intrarea �n sal�, tinerii vor fi �nt�mpina�i de doi �ngeri “ Cupidon �i �ngerul cu coroni�� – ambii simboliz�nd familia, �n acordurile cunoscutului žMar� Nup�ial  al lui Felix Mendelssohn Bartoldy. �n acest fel, momentul unirii destinelor va fi cu adev�rat unic pentru tinerii care vor trece pragul Casei C�s�toriilor.

 

 

Primar,

Ing. Alexandru – Adrian Matei