CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PE DURATA DETERMINATA LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR ASISTENTA MEDICALA

 


ROMANIA


JUD.MURES


MUN.TARNAVENI


PRIMARIA


 


A N U N T


                                  PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI

                                  ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA

 


 


 


UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  PE  DURATA DETERMINATA


LA  SERVICIUL PUBLIC  COMUNITAR ASISTENTA MEDICALA


 


CONDITII :


 


          studii  :  absolvent (a) a liceului sanitar sau scoala postliceala sanitara ;


          specializare- asistent medical generalist;


    experienta in specialitate de minim 3 ani ;


          cunostinte operare  pe calculator ;


 


CONCURSUL  CONSTA DIN PROBA SCRISA  SI INTERVIU


 


ACTE NECESARE:


 


– CERERE;


– COPIE ACT STUDII ;


– RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA;


– COPIE ACT IDENTITATE ;


– CAZIER JUDICIAR;


– CURRICULUM  VITAE;


– COPIE DE PE CARNETUL CE MUNCA;


– CERTIFICAT MEDICAL  CARE SA  ATESTE  CA ESTE APT PENTRU  PRESTAREA MUNCII.


 


 DATA,ORA SI  LOCUL   DESFASURARII CONCURSULUI :


   25.10.2010 ora 10,00 , la sediul institutiei, camera  6;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  21.10.2010 ORA 15.


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, TEL. 443400 int. 35


                 


                                                     P R I M A R,


 


                                         Ing. Matei Alexandru- Adrian


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIE  CONCURS


 


 


PENTRU OCUPAREA  POSTULUI DE 


ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL


din  25.10.2010


 


 


 


 


           – Ordinul nr. 916/2006 privind  supravegherea si controlul infectiilor nozocomiale;


           – Ghid de nursing- sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura œ Viata Medicala Romaneasca ;


           – Urgente medico- chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;


           – Nursing- Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia  Lucretia Titirca “ Editura Viata Romaneasca;


           – Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu  modificarile si completarile ulterioare.


 


 


 


 


 


PRIMAR,


 


Ing. Matei Alexandru- Adrian