nr. 116 din data 24.11.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii a 4 figurine decorative luminoase 3D necesare pentru perioada sarbatorilor de iarnasi a unui sistem de securitate si supraveghere a Scolii Generale nr.3

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 116 / 2010


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședință ordinară la data de 24.11.2010,


          Vazand referatul nr. 23306/17.11.2010 intocmit de dna. ing. Chirila Monica privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de figurine decorative luminoase,


          În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legii nr.215/2001 “ Legea administrației publice locale,


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii a 4 figurine decorative luminoase 3D necesare pentru perioada sarbatorilor de iarna (Mos Craciun, Om de zapada, Ren cu sanie si Brad ) si a unui sistem de securitate si supraveghere a Scolii Generale nr.3 .


Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


          Președinte de ședință                                                              


       Meghesan Sorin Nicolae                                            Contrasemnează


                                                                                         Blanaru Stefan