Registrul de evidenta a datoriei publice locale a Municipiului Tarnaveni

PRIMARIA MUNICIPIULUI  TARNAVENI                                                                                                              ANEXA 8
 


 


    REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a MUNICIPIULUI TARNAVENI


   


 


Nr crt


Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare CL


Destinatie finantare


Denumire si sediul finantator


Valorea finantare (valutA de contact)


Perioada de gratie


Perioada de rambursare


Dobanda


Comisioane


Alte costuri


Nr si data act aditional contract/ acord


Obs.


Nivel (%)


Termen de platA


Nivel (%)


Termen de platA


Nivel (%)


Termen de platA


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


 


 


 


1.


Contract de credit nr.2/18.08.


2003


HCL nr.38/


29.05.2003


-Centrala termica la Gimnaziul de stat Avram Iancu


-Sala de sport capacitate 50 locuri la Grup Scolar de Chimie Industriala Tarnaveni(adaptare la teren si LTE-uri)


CEC S.A.-


Suc.TG.


MURES


Str.B-dul 1Dec 1918, nr.1


260.133,38


LEI


18.08.


2003-


29.02.


2004


 


7 luni


18.03.


2004-


18.07.


2005


 


17 luni


18,00%


Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


1%-flat “ Comision de


gestiune


 


 


La acordare
Act


aditional nr.1/2003


si 2/2004


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.


Contract de credit nr.30/23.12.


2004


HCLnr.69/


11.11.2004


– Inlocuirea instalatiilor de incalzire si izolare partiala la sediul Primariei                                      -Reabilitarea instalatiilor de incalzire si izolare termica partiala la Grupul  Scolar de Chimie- Tarnaveni


  Amenajare teren sport “Tarnaveni


– Aviz alim. de rezerva de energie electrica a platformei industriale cart.1 dec.1918


 


BANCA


COMERCIALA


ROMANA


Suc.


TARNAVENI


Piata Trandafirilor,      nr.16


 


 


 


 


830.386,58


LEI


 


 


23.12.


2004-


31.12.


2005


 


12 luni


 


 


15.01.


2006- 17.11.


2014


 


107 luni


 


 


 


13,75 %


 


 


 


Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


1,5%-flat Comision de


Gestiune


 


– 3 % p.a. Comision de


Neutilizare


 


– 2 %  Comision de


Rambursare anticipata


 


La data efectuarii tragerilor


 


 


Cand e cazul


 


Cand e           cazul


 


 


 


  


 


 


  


 


Act


aditional nr.30a-30f/2005


 


 


 


 


 


 


3.


Contract de credit nr.27/30.11.


2006


HCLnr.97/


26.10.2006


-Retea canalizare menajera str. Tineretului;


 -Retea canalizare menajera str. Raului “ 1 Decembrie 1918;


-Retea canal menajer str. Gorunului;


 -Instalare centrala


 telefonica si retea structurata.


 


 


BANCA


COMERCIALA


ROMANA


Suc.


TARNAVENI


      Piata Trandafirilor, nr.16


 


 


 


249.308,28


LEI


 


 


30.11.


2006- 31.07.


2007


 


8 luni


 


 


15.08.


2007- 15.04.


2010


 


33 luni


 


 


  


 


 


Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


 


 


0,7%-flat – Comision de


Gestiune


 


– 0,04 “ comision de administrare


 


 


Trimestrial in primul an de creditare


 


lunar


 


 


 


  


 


 


 Act


aditional nr.27a,27b,27c,27d,27f/ 2007


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4.


Contract de credit nr.389/08.07.


2008


HCLnr.45/


24.04.2008


-Retea de apa str.Randunelelor;


-Retea de apa str.Gruiete;


-Retea de apa str.Ciocarliei, 22 Decembrie si Viticultorilor;


-Retea de apA str.Horea;


-Retea de apa str.Turnisor;


-Retea de apa str.Movilei;


-Retea de apa str.Octavian Goga;


-Retea de apa str.Crinului;


-Achizitionare terenuri;


-Retea canalizare menajera str.Prefect Vasile Moldovan;


-Retea canalizare menajera str.Randunelelor;


-Retea canalizare menajera str.Zefirului;


-Retea canalizare menajera str.Aviatiei;


Reabilitare/modernizare str.Bradului;


Reabilitare/modernizare str.Custelnic;


-Retea de apa si reabilitare str.Liliacului;


-Retea de apa si reabilitare str.Frasinului;


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CEC BANK S.A.-


Suc.TG.


    MURES


      Str.B-dul 1Dec 1918, nr.1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6.408.243.63


LEI


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08.07.


2008- 31.12.


2010


 


30 luni


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01.01.


2011- 07.07.


2023


 


150 luni


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


      Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


0,2% p.a. Comision de


Gestiune


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La data efectuarii tragerilor


 


Pe parcursul derularii creditului, anual, flat, la soldul creditului


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   Com. 1%


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La fiecare tragere din suma de 2.331.450 lei


Act


aditional nr.1, 2 si 3/2010


 


 


         


ORDONATOR  PRINCIPAL                                                     DIRECTOR ECONOMIC,


DE CREDITE,                                                    


                                         PRIMAR,


                      Ing.MATEI ALEXANDRU ADRIAN                                                         ec.MUTH RODICA