nr. 87 din data 08.08.2011 privind aprobarea organizarii in parteneriat cu Asociatia Culturală ,,Pe Mures si pe Tarnava  a Festivalului Cantecului Patriotic ,,La Oarba si la Iernut  în data de 15 august 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 87/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința extraordinară din 8 august 2011;


Văzând referatul de specialitate nr. 15.941/03.08.2011 privind  aprobarea organizării în parteneriat cu Asociația Culturală ,, Pe MUREȘ și pe Târnav㠝  a Festivalului Cântecului Patriotic ,, La Oarba  și la Iernut  în data de 15 august 2011, în localitatea Oarba de MUREȘ(Iernut, jud.MUREȘ), întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În temeiul art. 36 alin. (6), lit.a, pct.4,5 coroborat cu   art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă organizarea în parteneriat cu Asociația Culturală ,, Pe MUREȘ și pe Târnav㠝  a Festivalului Cântecului Patriotic ,, La Oarba  și la Iernut  în data de 15 august 2011, în localitatea Oarba de MUREȘ(Iernut, jud.MUREȘ).


 


Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria municipiului Târnăveni și Asociația Culturală ,, Pe MUREȘ și pe Târnav㠝 in vederea organizării în parteneriat a Festivalului Cântecului Patriotic ,, La Oarba  și la Iernut .


 


Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local al municipiului Târnăveni, necesară susținerii activității prevăzute la art.1.


 


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni, prin compartimentele de specialitate .


 


 


Președinte de ședință,


        Bercea Ioan


 


                                                                                                   Contrasemnează


                    Secretar,


       Groza Viorel Răzvan