nr. 128 din data 19.12.2011 privind revocarea HCL al Municipiului Târnăveni nr. 63/2011.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 128/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie 2011.


În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1 lit. a și e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 63/2011.


 


 


Președinte de ședință


                Ciulea Pavel                                                        


                                                                                            Contrasemnează


    Secretar,


                                                                                                     Groza Viorel Răzvan