nr. 31 din data 29.03.2012 privind modificarea lungimii drumului comunal DC 83

 


R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.31/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, în ședința ordinară din 29 martie 2012;


Văzând referatul nr. 2958/2012, al Arhitectului șef ing. Coroș Ioan.


Având în vedere  prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.


În temeiul art. 36 alin. 1 și al art. 45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Articol unic: Se modifică lungimea drumului comunal DC 83 de la 4,00 km la 3,38 km.


Semnează consilierii:


Muntean Ioan


Ciulea Pavel


Bercea Ioan


Contrasemnează


         Secretar,


                                                                           Groza Viorel Răzvan