nr. 8 din data 12.07.2012 privind acordarea avizuluipentru infiintarea Consortiului “Lumea Copiilor” din Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 8/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În temeiul art. 9 alin.(2) din O.M.E.C.T.S. nr.5488/29.09.2011;


Văzând referatul nr. 13574/05.07.2012 întocmit secretarul municipiului Târnăveni;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se acordă avizul de înființare a Consorțiului žLumea copiilor  din municipiul Târnăveni, format din următoarele unități:


1.      Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni;


2.      Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Târnăveni;


3.      Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Târnăveni;


 


 


 Președinte de ședință,


Barmou Kheir Mohamed


 


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan