Registrul de evidenta a datoriei publice locale a Municipiului Tarnaveni – ian 2013

MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                                                                                                                                                            ANEXA 8
 


 


    REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


   


 

Nr crt


Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare CL


Destinație finanțare


Denumire și sediul finanțator


Valorea finanțare (valută de contact)


Perioada de grație


Perioada de rambursare


Dobândă


Comisioane


Alte costuri


Nr si dată act adițional contract/ acord


Obs.


Nivel (%)


Termen de plată


Nivel (%)


Termen de plată


Nivel (%)


Termen de plată


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


 


 


 


1.


Contract de credit nr.2/18.08.


2003


HCL nr.38/


29.05.2003


-Centrala termica la Gimnaziul de stat Avram Iancu


-Sala de sport capacitate 50 locuri la Grup Scolar de Chimie Industriala Tarnaveni(adaptare la teren si LTE-uri)


CEC S.A.-


Suc.TG.


MUREȘ


Str.B-dul 1Dec 1918, nr.1


260.133,38


LEI


18.08.


2003-


29.02.


2004


 


7 luni


18.03.


2004-


18.07.


2005


 


17 luni


18,00%


Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


1%-flat “ Comision de


gestiune


 


 


La acordare
Act


adițional nr.1/2003


si 2/2004


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.


Contract de credit nr.30/23.12.


2004


HCLnr.69/


11.11.2004


– Inlocuirea instalatiilor de incalzire si izolare partiala la sediul Primariei                                      -Reabilitarea instalatiilor de incalzire si izolare termica partiala la Grupul  Scolar de Chimie- Tarnaveni


  Amenajare teren sport “Tarnaveni


– Aviz alim. de rezerva de energie electrica a platformei industriale cart.1 dec.1918


 


BANCA


COMERCIALĂ


ROMÂNĂ


Suc.


TÂRNĂVENI


Piata Trandafirilor,      nr.16


 


 


 


 


830.386,58


LEI


 


 


23.12.


2004-


31.12.


2005


 


12 luni


 


 


15.01.


2006- 17.11.


2014


 


107 luni


 


 


 


13,75 %


 


 


 


Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


1,5%-flat Comision de


Gestiune


 


– 3 % p.a. Comision de


Neutilizare


 


– 2 %  Comision de


Rambursare anticipata


 


La data efectuarii tragerilor


 


 


Cand e cazul


 


Cand e           cazul


 


 


 


  


 


 


  


 


Act


adițional nr.30a-30f/2005


 


 


 


 


 


 


3.


Contract de credit nr.27/30.11.


2006


HCLnr.97/


26.10.2006


-Retea canalizare menajera str. Tineretului;


 -Retea canalizare menajera str. Raului “ 1 Decembrie 1918;


-Retea canal menajer str. Gorunului;


 -Instalare centrala


 telefonica si retea structurata.


 


 


BANCA


COMERCIALĂ


ROMÂNĂ


Suc.


TÂRNĂVENI


      Piata Trandafirilor, nr.16


 


 


 


249.308,28


LEI


 


 


30.11.


2006- 31.07.


2007


 


8 luni


 


 


15.08.


2007- 15.04.


2010


 


33 luni


 


 


  


 


 


Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


 


 


0,7%-flat – Comision de


Gestiune


 


– 0,04 “ comision de administrare


 


 


Trimestrial in primul an de creditare


 


lunar


 


 


 


  


 


 


 Act


adițional nr.27a,27b,27c,27d,27f/ 2007


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4.


Contract de credit nr.389/08.07.


2008


HCLnr.45/


24.04.2008


-Rețea de apă str.Rândunelelor;


-Rețea de apa str.Gruiete;


-Rețea de apă str.Ciocarliei, 22 Decembrie si Viticultorilor;


-Rețea de apă str.Horea;


-Rețea de apă str.Turnișor;


-Rețea de apă str.Movilei;


-Rețea de apă str.Octavian Goga;


-Rețea de apă str.Crinului;


-Achiziționare terenuri;


-Rețea canalizare menajeră str.Prefect Vasile Moldovan;


-Rețea canalizare menajeră str.Rândunelelor;


-Rețea canalizare menajeră str.Zefirului;


-Rețea canalizare menajeră str.Aviației;


Reabilitare/modernizare str.Bradului;


Reabilitare/modernizare str.Cuștelnic;


-Rețea de apă și reabilitare str.Liliacului;


-Rețea de apă și reabilitare str.Frasinului;


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CEC BANK S.A.-


Suc.TG.


    MUREȘ


      Str.B-dul 1Dec 1918, nr.1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6.408.243.63


LEI


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


08.07.


2008- 31.12.


2010


 


30 luni


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


01.01.


2011- 07.07.


2023


 


150 luni


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


      Lunar


 


Cf.grafic de


Ramb.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


0,2% p.a. Comision de


Gestiune


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La data efectuarii tragerilor


 


Pe parcursul derularii creditului, anual, flat, la soldul creditului


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   Com. 1%


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La fiecare tragere din suma de 2.331.450 lei


Act


adițional nr.1, 2 si 3/2010


 


 


           


ORDONATOR  PRINCIPAL                                                               DIRECȚIA ECONOMICĂ,


DE CREDITE,                                                               


                                                   PRIMAR,                                                                                                 Director executiv,


                           Jrs.MEGHEȘAN NICOLAE SORIN                                                                               ec.MUTH RODICA