ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general – sesiunea I 2013

ANUNT DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finantari nerambursabile
pentru activitati nonprofit de interes general

sesiunea I – 2013

 

 

1.Autoritatea contractanta:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI,
cod fiscal 4323535, cu sediul in P-ta Primariei, nr. 7, telefon 0265/443400,
0265/446112, fax. 0265/446312 si e-mail:
office@primariatarnaveni.ro.

 

2. Reglementari legale
privind acordarea finantarii nerambursabile:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general.

– Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr. 39/2013 privind
aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Tarnaveni pentru anul
2013.

 

3. Domeniile pentru care se
acorda finantare nerambursabila:

– sport;

– cultura, educatie, stiinta;

– asistenta sociala.

 

4. Sumele aprobate pe anul
2013 “ sesiunea I, pe domenii:

– sport: 25.000 lei

– cultura, educatie, stiinta: 50.000 lei

– asistenta sociala: 25.000 lei

 

5. Durata finantarii
nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general:

– anul 2013

 

6. Solicitarea documentatiei
de finantare nerambursabila:

 Documentatia de finantare nerambursabila se poate descarca de pe site-ul
Primariei Municipiului Tarnaveni
primariatarnaveni.ro
(Sectiunea: Informatii cetateni- Legea 350/2005), incepand cu data de 30.04.2013.

 

7. Autoritatea finantatoare va organiza un seminar de informare si clarificare pentru potentialii beneficiari, in data de 17.05.2013, ora 900,
la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 6.

 

8. Depunerea documentatiei:

 – Solicitantul va depune
documentatia la
Registratura Primariei
Municipiului Tarnaveni, P-ta
Primariei, nr. 7, camera 23, pana la data de 03.06.2013, ora 10
00.

 

9. Evaluare si selectia
proiectelor
depuse de
asociatii si fundatii, in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, se va
face de catre Comisia de evaluare si selectionare, constituita potrivit HCL si
Dispozitiei Primarului.

 

10. Comisia de evaluare si
selectionare,
va
comunica, la incheierea procedurii de evaluare si selectionare, in scris,
solicitantilor neselectionati motivele neacordarii finantarii si celor
selectionati nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.

 

                                                                     

                                                                                  
Primar,

                                                                
jrs. Meghesan Nicolae Sorin