nr. 121 din data 31.10.2013 Privind inchirierea unui patinoar artificial demontabil

R O M N I A                                                                        

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARÂREA
NR.121/2013

Privind
închirierea unui patinoar artificial demontabil

 

Consiliul local al
Municipiului Tarnăveni întrunit  în
ședința ordinară din 31 octombrie 2013;

Vazând Referatul  nr. 21371 /
23.10.2013 privind aprobarea închirierii unui pationoar demontabil, 
întocmit de către consilier Damian Carmen
și  ing.Muth Teodor;

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea unui
patinoar artificial demontabil în suprafață de 450 mp, pentru perioada
01.12.2013-28.02.2014.

Art.2.Se aprobă asigurarea mentenanței patinoarului închiriat.

Art.3.Se aprobă amplasarea acestui patinoar în Tarnaveni, str. Republicii, FN, în
parcarea de lângă restaurantul Târnava.

  Art.4.Se aprobă tarifele pentru utilizarea patinoarului
artificial astfel:

o  
taxă
intrare copii “ 5 lei  / 1,1/2 ora

o  
taxă
intrare adulți – 7 lei  / 1,1/2 ora

o  
taxă
inchiriere patine – 5 lei.

 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește primarul
municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

        
     Toma Georgeta

 

 Avizează pentru
legalitate

                                                                                           Secretar,

                                                                                  Groza Viorel Răzvan