nr. 28 din data 27.03.2014 privind acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Tarnaveni domnului Lazar Ladariu

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 28/2014

Privind acordarea titlului de
cetățean de onoare al municipiului Târnăveni

domnului Lazăr Lădariu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 27 martie 2014.

Văzând referatul 
nr.6759/21.03.2014, întocmit de către primarul municipiului Târnăveni.

Conform art. 19 din Statutul municipiului Târnăveni.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 8 din Legea
nr. 215/2001.

În temeiul art. 45 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se acordă titlul de CETĂȚEAN DE
ONOARE
al municipiului Târnăveni,  DOMNULUI LAZĂR LĂDARIU , pentru merite
deosebite în dezvoltarea culturii și spiritualității  municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

                  Bercea Ioan

 

                                         
Avizează pentru legalitate

 Secretar,

             Groza Viorel Răzvan