Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie la Serviciului Public de Asistenta Medicala Comunitara – cabinete colare

 

A N U N T

 

Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
coroborate cu prevederile OMSF nr. 698/2001, cu
modificările și completarile ulterioare și O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare
,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

 

organizează
concurs
pentru ocuparea  unui
post
contractual vacant de 
execuție,
durată
nedeterminată la Serviciului  Public
de  Asistență Medicală Comunitară –
cabinete
școlare (Școala
Gimnazială Traian, Școala Gimnazială Avram Iancu, Școala Gimanzială nr. 3,
Grădinita PP nr. 4, din Municipiul Târnăveni).

 

– 1 post  MEDIC

Conditii specifice:

     
diplomă de medic
sau diplomă de licență de medic, 

Pentru postul de medic se pot prezenta rezidenți
aflați în ultimul an de pregătire, specialiști ori primari confirmați în
specialitatea Medicină de familie.

 

Dosarul de
înscriere la
concurs
trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

a)  cererea de înscriere la
concurs adresat
ă conducătorului instituției publice organizatoare a concursului, în
care se menționează postul pentru care dorește să candideze;

b)  copie Xerox de pe diploma de medic și adeverință de
confirmare în gradul profesional;

c)  copie xerox de pe autorizația de liberă practică;

d)  copie act
identitate  sau orice alt document ce atestă identitatea potrivit legii,
(după caz);

e)  cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere
că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul
pentru care dorește să concureze;

f)  curriculum 
vitae;

g)  copia carnetului de muncă ori
adeverin
ță,
 (după caz);

h)  adeverință medicală
care să ateste starea de sănătate;

i)   dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de unitățile în care a
activat și de Colegiul Medicilor din România

 (Actele prevazute  vor fi prezentate și în original, în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.)

Dosarele de înscriere la
concurs
 se pot depune în termen de 15 zile
de la data apariției acestui anunț (respectiv 23 mai 2014), iar
concursul se organizează în termen de 30 zile lucratoare de la publicarea
în 
œ Viața medical㠝 (respectiv 10
iunie 2014)
. 

Relatii suplimentare si bibliografia se
pot obtine la
Serviciul Organizare
Salarizare Resurse Umane, tel.
0265-443400 int. 35.

 

 

                                                                                          P R I M A R,

                                                                            Jrs.
Meghesan Nicolae-Sorin

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de medic1. Medicina interna, vol 1 (Editia II/2001),2,3 – sub readactia L. Gherasim,
Editura Medicala, 1996, 1998
2. Esentialul în pediatrie – E. Ciofu si Carmen Ciofu-Editura Medicala Amaltea,
1997
3. Pediatrie – F. Iordachescu – Editura National, 1998
4. Gastroenterologie, vol 1,2 – sub redactia O. Pascu – Editura Tehnica, 1996
5. Patologie chirurgicala pentru admiterea în rezidentiat – sub redactia N.
Angelescu – Editura Celsius, 1997
6.
Compendiu
de reumatologie – E. Popescu si Ruxandra Ionescu – Editura Tehnica – ed. III –
reprintul cu adaugiri din 1999
7. Neurologie – C. Popa – Editura National, 1997
8. Hematologie – Delia Mut Popescu – Editura Medicala, 1998
9. Boli infectioase – Mircea Chiotan – Editura National, 1998
10. Obstetrica – V. Ancar – Editura National, 1998
11. Nefrologie clinica pentru examenul de rezidentiat – Al.
Ciocâlteu – Editura Infomedica, 2000
12. Bazele farmacologice ale practicii medicale – V. Stroescu – Editura
Medicala,1998
13. Colegiul Medicilor din România – Ghiduri de practica medicala, vol I, 2000
si vol II, 2001
14. Dermatologie – A.Dimitrescu – Ed. National, 1997

 

 TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA

POSTULUI
DE MEDIC
Patologia adultului

1. Bronhopneumopatia
cronica obstructiva (1)

2. Pneumoniile (1)

3. Pleureziile (1)

4. Tuberculoza
pulmonara (forme clinice, diagnostic, tratament) (1)

5. Astmul bronsic (1)

6. Infarctul miocardic
acut (13)

7. Angina pectorala
stabila si instabila (1)

8. Tulburari de ritm si de conducere (tahicardia
paroxistica supraventriculara), flutterul si fibrilatia atriala, tahicardia
ventriculara, fibrilatia ventriculara, blocurile atrio-ventriculare(1)

9. Hipertensiunea arteriala (1)

10. Urgentele hipertensive (1)

11. Reumatism articular acut (1)

12. Valvulopatii mitrale si aortice (1)

13. Insuficienta cardiaca (13)

14. Edemul pulmonar acut (1)

15. Tromboflebite profunde (1)

16. Obstructia arteriala acuta periferica (1)

17. Diabetul zaharat (1)

18. Ulcerul gastric si duodenal (4)

19. Hemoragiile digestive superioare (5 vol I)

20. Hepatita acuta virala (13)

21. Hepatita cronica (13)

22. Ciroza hepatica (4)

23. Litiaza biliara (5)

24. Lombosciatica (6)

25. Sindromul anemic (8)

26. Infectiile tractului urinar (11)

27. Glomerulonefrite acute (11)

28. Insuficienta renala cronica (11)

29. Septicemii (9)

30. Accidente vasculare cerebrale ischemice si hemoragice
(7)

31. Abdomenul acut chirurgical, peritonite difuze acute,
ocluzia intestinala, apendicita acuta, abdomenul acut traumatic (5)

32. Sarcina normala si urmarirea ei (10)

33. Cancerul mamar si de col uterin (13)

34. Leucemiile acute la adulti (8) si copii (2)

35. Boli dermatovenerice cu transmitere sexuala (14)Patologie pediatrica

36. Nutritie si alimentatie pediatrica (2)

37. Infectiile perinatale (bacteriene si virale) (2)

38. Diareea acuta la copil (2)

39. Malnutritia (2)

40. Rahitismul carential comun (2)

41. Intoxicatiile acute la copil (2)

42. Infectii ale cailor aeriene superioare la copil (2)

43. Bronsiolita acuta virala (2)

44. Durerile abdominale recurente (2)

45. Tuberculoza pulmonara la copil (3)

46. Convulsii la copil (2)Comune
47. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene (12)

48. Medicatia anticoagulanta (13-partea I si partea II)

 

 

 

PRIMAR,

Jrs. Megheșan Nicolae-Sorin