Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie (MEDIC DENTIST) la Serviciului Public de Asisten Medical Comunitar – cabinete colare

A N U N Ț

 

Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
coroborate cu prevederile OMSF nr. 698/2001, cu
modificările și completarile ulterioare și O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare
,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

 

organizează
concurs
pentru ocuparea  unui
post
contractual vacant de 
execuție,
durată
nedeterminată la Serviciului  Public
de  Asistență Medicală Comunitară –
cabinete
școlare (Școala
Gimnazială Traian).

 

– 1 post  MEDIC DENTIST

Condiții specifice:

     
diplomă de medic stomatolog
sau diplomă de licență de medic dentist, 

Pentru postul de medic dentist se pot prezenta medici
dentiști cu drept de liberă practică specialiști  sau primari confirmați în specialitatea
Stomatologie generală.

 

Dosarul de
înscriere la
concurs
trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cererea de înscriere la
concurs adresat
ă conducătorului instituției publice organizatoare a concursului, în
care se menționează postul pentru care dorește să candideze;

b) copie Xerox de pe diploma de medic și adeverință de
confirmare în gradul profesional;

c)  copie xerox de pe autorizația de liberă practică;

d)  copie act
identitate  sau orice alt document ce atestă identitatea potrivit legii,
(după caz);

e)  cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere
că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul
pentru care dorește să concureze;

f)   curriculum 
vitae;

g)  copia carnetului de muncă ori
adeverin
ță,
 (după caz);

h)  adeverință medicală
care să ateste starea de sănătate;

i)   dovezi că în ultimii 5 ani nua fost sancționat de unitățile în care a
activat și de Colegiul Medicilor din România

(Actele
prevăzute  vor fi prezentate și în
original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.)

Dosarele de înscriere la
concurs
 se pot depune în termen de 15 zile
de la data apariției acestui anunț (respectiv 23 mai 2014), iar
concursul se organizează în termen de 30 zile lucratoare de la publicarea în 
œ Viața medical㠝 (respectiv 10 iunie 2014). 

Relatii suplimentare si bibliografia se
pot obtine la
Serviciul Organizare
Salarizare Resurse Umane, tel.
0265-443400 int. 35.

 

                                                                                               P R I M A R,

                                                                               Jrs. Meghesan
Nicolae-Sorin

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul
de ocupare a postului de medic dentist

 

1. Gh. Boboc “ Anomaliile
dento-maxilare, Ed.Medicala, Bucuresti, 1971
2. D. Bratu “ Aparatul dento-maxilar.Date de morfologie functionala clinica,
Ed.Helicon, Timisoara 1997
3. D. Bratu “ Materiale dentare in cabinetul de stomatologie. Editia a II-a,
Ed.Helicon, Timisoara 1998
4. D. Bratu “ Coroana mixta, Ed.a II-a, Ed.Helicon, Timisoara, 1998
5.
C.
Burlibasa “ Chirurgie orala si maxilo-faciala. Ed.Medicala, Bucuresti, 1999
6. H.T. Dumitriu “ Parodontologie, Ed.a III-a, Ed.Viata Medicala Romaneasca,
Bucuresti, 1999
7. M.Gafar “ Odontologie vol.I, Caria dentara. Ed.Medicala, Bucuresti, 1995
8. M. Gafar, A. Iliescu “ Odontologie vol.II, Endodontie clinica si practica.
Ed.Medicala, Bucuresti, 1998
9. N.Ganuta, I.Canavea “ Anestezia in stomatologie si chirurgie
buco-maxilo-faciala, Ed.National, Bucuresti, 1993
10. Em. Hutu, s.a. “ Edentatia totala, Editiile a II-a si a III-a, Ed.
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998
11. A. Ionescu “ Clinica si tehnica de laborator a protezei scheletate , vol.I
si II, Ed.Cerma, Bucuresti, 1997
12. S. Ionita, Al. Petre “ Ocluzia dentara, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1997
13. Rodica Luca “ Metode locale de prevenire a cariei din santuri si fosete,
Ed.Cerma, Bucuresti, 1997
14. Viorica Milicescu “ Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dento-faciala,
Ed.Cerma, Bucuresti, 1996
15. Felicia Prelipceanu, Olga Doroga “ Protetica dentara, Ed.Didactica si
Pedagogica Bucuresti, 1985
16. D. Stanciu, Valentina Scintei-Dorobat – Ortodontie, Ed.Medicala, Bucuresti,
1991
17. Livia Zarnea “ Pedodontie, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993
18.
Legea 74/1995 republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 650/12.12.2000,
Legea 145/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei (partea I) nr. 178
din 31.07.1997
19. Gh. Boboc “ Aparatul dento-maxilar. Formare si dezvoltare. Ed Medicala,
Bucuresti, 1995.

 

TEMATICA

concursului
pentru ocuparea postului de medic dentist


1. Arcadele dentare temporare si permanente (2, pag 613-640)
2. Notiuni de biodinamica a aparatului dento-maxilar (2, pag 743-775)
3. Eruptia dentara (17, pag. 20-41)
4. Profilaxia cariei dentare (17, pag. 213-242)
5. Caria simpla a dintilor temporari (17, pag. 94-107)
6. Pulpita dintilor temporari (17, pag 108-122)
7. Gangrena dintilor temporari (17, pag. 123-140)
8. Afectiunile dintilor permanenti in perioada de crestere (17, pag 161-182)
9. Gangrena pulpara la dintii permanenti tineri (17, pag 183-195)
10. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutica (17,
pag.42-62- fara “modificari de numar”)
11. Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete (13,
integral)
12. Rolul factorilor functionali in formarea aparatului dento-maxilar (19, pag.
315-392; 405-417; 433-445)
13. Anomalii dentare de numar si eruptie (1, pag. 24-64)
14. Principii in terapia ortodontica (16, pag. 121-154)
15. Extractia dentara in ortodontie (16, pag 243-257)
16. Compresiunea de maxilar (1, pag. 65-91)
17. Ocluzia deschisa (1, pag. 92-105)
18. Ocluzia adanca acoperita (1, pag. 106-118)
19. Prognatiile mandibulare (1, pag. 119-146)
20. Instrumente necesare prepararii cavitatilor si obturatiei coronare (7, pag.
107-126)
21. Tratamentul cariei dentare (7, pag. 127-148)
22. Tehnica prepararii cavitatilor (7, pag. 149-191)
23. Etiopatogenia cariei dentare (7, pag. 45-65)
24. Inflamatia pulpei dentare (8, pag.11-27)
25. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dintilor permanenti (8, pag.28-53)
26. Necroza si gangrena pulpara (8, pag. 54-62)
27. Parodontite apicale acute si cronice (8, pag. 63-85)
28. Tratamentul inflamatiilor pulpare (8, pag. 91-117)
29. Tratamentul necrozei si gangrenei pulpare (8, pag 118-173)
30. Obturarea canalelor radiculare (8, pag. 174-208)
31. Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice (8, pag. 209-220)
32. Cimenturi si materiale nemetalice de restaurare a coroanelor si obturare a
canalelor radiculare (3, pag. 41-51; 59-63; 73-84; 88-119; 135-165; 179-192;
198-208; 222-228)
33. Materiale metalice de restaurare a coroanelor dentare (3, pag. 232-240;
252-267 )
34. Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice (6, pag. 63-95)
35. Examinarea pacientului parodontopat (6, pag. 100-118)
36. Clasificarea bolilor parodontiului marginal (6, pag. 119-123)
37. Gingivite si stomatite (6, pag. 124-150)
38. Parodontite marginale (6, pag. 151-161)
39. Manifestari gingivo-parodontale si orale in SIDA (6, pag. 162-164)
40. Abcesul parodontal marginal, hiperestezia dentinara si alte complicatii ale
bolilor parodontiului marginal (6, pag. 171-175)
41. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos
al placii microbiene) (6, pag. 176-246)
42. Tratamentul de echilibrare ocluzala in parodontopatiile marginale cronice
(6, pag. 279-314)
43. Bioterapia de reactivare in bolile parodontiului marginal (6, pag. 315-318)
44. Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dento-faciala (14, integral)
45. Extractia dentara (5, pag. 51-136)
46. Incidentele si accidentele eruptiei dentare (5, pag. 226-257)
47. Leziuni traumatice ale partilor moi oro-faciale (5, pag. 497-525)
48. Traumatismele dento-parodontale (5, pag. 669-708)
49. Infectiile oro-maxilo-faciale (5, pag. 293-362-fara “abcesul
parodontal”, pag 304-405 )
50. Sinuzita odontogena si comunicarea buco-sinusala (5, pag. 366-379)
51. Leziuni orale cu potential de malignizare (5, pag. 815-842)
52. Metode chirurgicale ajutatoare tratamentului endodontic (chirurgia
endodontica) (5, pag. 139-161)
53. Tratamentul chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice (5, pag.
175-196)
54. Chirurgia proprotetica (5, pag. 197-219)
55. Incluzia dentara (5, pag. 259-291)
56. Tumorile odontogene ale maxilarelor (5, pag. 797-813)
57. Durerea in teritoriul oro-maxilo-facial (5, pag. 429-496)
58. Anestezia loco-regionala in stomatologie. Substante anestezice. Substante
adjuvante. Metode si tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente si complicatii (9,
pag. 37-53; 60-97; 210-247; 249-260)
59. Consecintele pierderilor precoce ale dintilor temporari (17, pag. 243-256)
60. Coroane mixte metalopolimerice si metalo-ceramice (4, pag. 40-57; 155-171;
262-303; 351-366)
61. Edentatia partiala (15, pag. 11-27)
62. Elemente componente ale puntilor dentare: elemente de agregare (15, pag.
28-73; 81-118)
63. Principii generale in tratamentul edentatiei partiale prin punti dentare (15,
pag. 122-152)
64. Fazele clinice ale restaurarii edentatiei partiale prin punti dentare (15,
pag. 213-250)
65. Materiale de amprenta (3, pag. 281-284; 288-304; 310-356)
66. Examenul clinic al edentatului partial (11, pag. 43-86)
67. Etapele tratamentului edentatiei partiale (11, pag. 87-140)
68. Cinematica mandibulara (12, pag. 27-140)
69. Fiziologia contactelor dento-dentare (ocluzia functionala) (12, pag.
143-168)
70. Campul protetic edentat total (10, pag. 19-43)
71. Examenul pacientului edentat total (10, pag. 44-48)
72. Subiecte de legislatie medicala: Legea nr.74/1995 privind exercitarea
profesiunii de medic si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului
Medicilor din Romania; Legea nr.145/1997 privind Asigurarile sociale de
sanatate;. (18)

                                                                                             
PRIMAR,

Jrs. Megheșan Nicolae-Sorin