sedinta ordinara din 25.09.2014 – material de sedinta

 

download

material_sedinta  

material_sedinta –
completare  

Documentație – Concesionare a serviciului de iluminat
public

Caiet de sarcini CONCESIONARE ILUMINAT
Tarnaveni   

Contract de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public prin concesiune  

Formulare CONCESIONARE
ILUMINAT   

Anexa 6 – Formular
F5  

Fisa
Date  

Inventarul bunurilor mobile si imobile
aferente SIP din Municipiul Tarnaveni