MODIFICARI LA CONCURSUL ORGANIZAT pentru ocuparea posturilor vacante de zidar tr. IV – Sector Intretinere Reparatii Strazi si tmplar tr. I -Sector Dezvoltare publica Cladiri

ROMANIA

JUD.MURES

MUN.TARNAVENI

PRIMARIA

Nr.  19782 /26.09.2014    

 

A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

ANUNTA URMATOARELE
MODIFICARI LA CONCURSUL ORGANIZAT

pentru
ocuparea  posturilor vacante
de zidar
tr. IV
– Sector  Intretinere Reparatii
Strazi și tâmplar tr. I -Sector
Dezvoltare publica Cladiri

 

 

  DATA DE DESFASURARE A PROBELOR CONCURSULUI:

 

proba scrisă și proba practica 
în data de 31 octombrie 2014 ora
10,00

interviul în data de 05 noiembrie 2014 ora 10,00

 

  TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR :


dosarele de concurs se pot depune până la data de 03 octombrie 2014, orele 14,00.


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL.
443400  int. 35

 

 

 

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin