nr. 104 din data 27.11.2014 pentru conferirea titlului CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TARNAVENI post-mortem maistrului militar cls. III CONSTANTIN-DORIN FILIP

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 104/2014

pentru conferirea titlului CETĂȚEAN DE
ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI post-mortem maistrului
militar cls. III CONSTANTIN-DORIN FILIP

 

             Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, în ședința ordinară din 27 
noiembrie 2014;

            Având în vedere Expunerea de motive
nr. 24094/24.11.2014 a Primarului Municipiului Târnăvenijrs. Megheșan Nicolae Sorin;

             Văzând referatul nr. 24131/24.11.2014,
întocmit de Secretarul Municipiului Târnăveni;

             Conform art. 19 din Statutul Municipiului
Târnăveni;

            În
conformitate cu art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 61 alin. (2) și art.
115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, privind
administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.unic – Se conferă titlul CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI
TÂRNĂVENI post-mortem maistrului militar cls. III
CONSTANTIN-DORIN FILIP
erou
târnăvenean căzut la datorie, care și-a slujit patria cu onoare și
devotament, până la sacrificiul propriei vieți, făcând cinste drapelului național.

 

            Președinte
de ședință,

           Mihăilescu Alin Marius

                                                                                                  Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                          Groza
Viorel Răzvan