ANUNT privind modificarea datei de desfasurare a concursului pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primariei

ROMÂNIA                                                             

JUDEȚUL 
MUREȘ                                                         

MUNICIPIUL 
TÂRNĂVENI                             

PRIMĂRIA                                                            

Nr. 24855/04.12.2014

 

 

 

ANUNȚ

 Privind modificarea datei de desfășurare a
concursului pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni,

Din
motive obiective, se impune modificarea datei 
organizării
probei scrise  respectiv a probei
interviu  pentru concursul  de promovare în grad profesional organizat
de
Primăria Municipiului Târnăveni și anume:

 

     
Proba scrisă
se va desfășura în data de: 5 ianuarie
2015, ora 9,00
;

     
Interviul va avea loc în data de: 7 ianuarie
2015,  ora 14.00
;

 

 

PRIMAR,

MEGHEȘAN NICOLAE SORIN