DEZBATERE PUBLICA privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Tarnaveni, jud. Mures pentru perioada 2014-2020.

 

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primarul municipiului Târnăveni aduce la cunostinţa publicului, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Târnăveni, jud. Mureş pentru perioada 2014-2020.

Proiectul de hotarare si documentele aferente acestuia sunt atasate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 25.    

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aşteptăm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastră referitoare la proiectul de hotărâre menţionat până la data de 24.01.2015. Acestea pot fi transmise în scris, prin poştă la sediul Primăriei Municipului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, prin fax la numărul 0265/446312 sau e-mail la adresa office@primariatarnaveni.ro .

 

 

Download

Proiect HCL privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, în perioada  2014-2020  

referat privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, în perioada  2014-2020

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, în perioada  2014-2020