ANUNT – Reluarea procedurii de concurs pentru posturile vacante: referent gradul IA si asfaltator treapta II

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr.  4710 / 
25.02.2015  

 

 

            A N U N
T

 

AVÂND ÎN VEDERE MODIFICĂRILE
LEGISLATIVE  SE IMPUNE RELUAREA
PROCEDURII DE CONCURS PENTRU URMĂTOARELE  POSTURI VACANTE :

   
referent
gradul  IA (SSD)  – concurs organizat in data de 04 martie 2014

   
asfaltator  treapta II – concurs organizat in data de 18
martie 2014,

conform anuntului nr. 4656 / 25.02.2015.

 

 

 

P
R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin