ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general sesiunea I

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr. 4894/02.03.2015    

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanțări nerambursabile
pentru activități nonprofit de interes general

sesiunea I

 

 

1.Autoritatea
contractantă: MUNICIPIUL TÂRNĂVENI,
cod fiscal 4323535, cu sediul in P-ța
Primăriei, nr. 7, telefon 0265/443400, 0265/446112, fax. 0265/446312 si e-mail:
office@primariatarnaveni.ro.

 

2. Reglementări legale
privind acordarea finanțării nerambursabile:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general.

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 18/2015 privind aprobarea bugetului general consolidat al
Municipiului Târnăveni pentru anul 2015.

 

3. Domeniile pentru care se
acordă finanțare nerambursabilă:

– sport;

– cultura, educație, știință;

– asistență socială.

 

4. Sumele aprobate pe anul
2015 “ sesiunea I, pe domenii:

– sport: 30.000 lei

– cultura, educație, știință: 60.000 lei

– asistență socială: 30.000 lei

 

5. Durata finanțării
nerambursabile pentru activitați nonprofit de interes general:

– anul 2015

 

6. Solicitarea documentației
de finanțare nerambursabilă:

 Documentația de finanțare nerambursabilă se poate descărca de pe site-ul
Primăriei Municipiului Târnăveni
primariatarnaveni.ro
(Secțiunea: Informații cetățeni- Legea 350/2005), începând cu data de
05.03.2015.

 

7. Autoritatea finanțatoare va organiza un seminar de informare si clarificare pentru potențialii beneficiari,
in data de 30.03.2015, ora 12, la sediul Primariei
Municipiului Târnăveni, cam.6.

 

8. Depunerea documentației:

 – Solicitantul va depune documentația
la Registratura
Primăriei
Municipiului Târnăveni, P-ța Primăriei, nr. 7,
camera 23, până la data de
06.04.2015,
ora 14
00.

 

9. Evaluarea si selecția
proiectelor
depuse de
asociații si fundații, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va
face de catre Comisia de evaluare si selecționare, constituită potrivit HCL și
Dispoziției Primarului, in perioada: 08.04.2015-
15.05.2015.

 

10. Comisia de evaluare și
selecționare
va comunica
la încheierea procedurii de evaluare și selecționare, în scris, solicitanților
neselecționați motivele neacordării finanțării si celor selecționați nivelul
sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.                

                 Primar,

               
jrs. Megheșan Nicolae Sorin