ANUNT in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

 

 

ANUNT

 

in baza Legii nr. 350/2005
privind regimul finantarilor nerambursabile
din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

 

 

Primaria Municipiului Tarnaveni, anunta anularea procedurii initiate si
publicate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general.

Motivele sunt legate de neindeplinirea de catre Monitorul Oficial al
Romaniei a unei etape de ordin procedural, respectiv omisiunea publicarii
Anuntului de participare transmis de catre institutia noastra.

Procedura de selectie va fi reluata si publicata la o data stabilita
ulterior.

 

 

 

PRIMAR

jrs. Meghesan Nicolae Sorin