Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 23.03.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, asfaltator tr. II si referent gr. IA din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi

  
                            
Document afișare rezultate probă scrisă       

              ROMÂNIA

        JUDEȚUL MUREȘ

  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

        Comisia de concurs

    Nr.  7192
/24.03.2015
                                          

 

Rezultatul probei scrise

la
concursul organizat în data de 23.03.2015 pentru ocuparea posturilor
contractuale  vacante, asfaltator tr. II
și referent gr. IA  din cadrul

Sectorului
Intreținere Reparații Străzi

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise
:

 

Nr. crt.Numele și prenumele
candidatuluiPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise


 ASFALTATOR
treapta  II1ASZALOS
IOSIF85ADMISREFERENT
grad IA1HĂBEAN
IOAN IULIU96ADMIS2ȘTEF
VALENTIN DUMITRU94ADMIS3VIG
OLIMPIU83,67ADMIS4HULPUȘ
IOAN TIBERIU55ADMIS5COSTEA
LIVIU IOANABSENT
 

 


 • Candidații declarați admiși vor susține
  interviul în data de 25.03.2015, ora 12.00, la sediul instituției

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele
  obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.
  286/2011
  , care se depune la secretarul comisiei de soluționare a
  contestațiilor,

 • Afișat
  astăzi, 24.03.2015, ora 09,00, la sediul Primariei Municipiului Târnăveni
  și pe pagina de internet proprie.

 

Secretar,
Salahub Cristina Ecaterina, inspector superior