Rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 25.03.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, asfaltator tr. II si referent gr. IA din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi


Document afișare rezultate interviu

             
ROMÂNIA

        JUDEȚUL MUREȘ

  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

        Comisia de concurs

    Nr.  7437
/26.03.2015
                                         

 

Rezultatul probei  interviu

la
concursul organizat în data de 25.03.2015 pentru ocuparea posturilor
contractuale  vacante, asfaltator tr. II
și referent gr. IA  din cadrul

Sectorului
Intreținere Reparații Străzi

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu

:

 Nr.
crt.Numele
și prenumele candidatuluiPunctajul
probei interviuRezultatul
probei interviu


 ASFALTATOR
treapta  II1ASZALOS
IOSIF91ADMISREFERENT
grad IA1HĂBEAN
IOAN IULIU95,34ADMIS2ȘTEF
VALENTIN DUMITRU92,00ADMIS3VIG
OLIMPIU95,34ADMIS4HULPUȘ
IOAN TIBERIU91,67ADMIS


 


  • Candidatul  nemulțumit de rezultatele obținute poate
    formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 31
    din Hotărârea Guvernului nr. 286/2008

  • Afișat
    astăzi, 26.03.2015, ora 09,45, la sediul Primariei Municipiului Târnăveni
    și pe pagina de internet proprie.

 

Secretar, Salahub Cristina Ecaterina, inspector superior.