ANUNT – rezultate finale la concursul din 23.05.2015

                               Document afișare rezultate finale  

             
ROMÂNIA

        JUDEȚUL MUREȘ

  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

        Comisia de concurs

  
 Nr.  7622/30.03.2015
                                          

 

REZULTATELE FINALE

la concursul organizat în data de 23.03.2015
“ proba scris
ă și 25.03.2015 -proba interviu, pentru ocuparea
posturilor contractuale  vacante,
asfaltator tr. II și referent gr. IA  din
cadrul Sectorului Intreținere Reparații Străzi

 

Având în vedere
prevederile art. 30 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului
nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs
comunică următoarele rezultate finale :

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctajul finalRezultatul final


 ASFALTATOR
treapta  II1ASZALOS
IOSIF88ADMISREFERENT
grad IA1HĂBEAN
IOAN IULIU95,67ADMIS2ȘTEF
VALENTIN DUMITRU93,00RESPINS3VIG
OLIMPIU89,51RESPINS4HULPUȘ
IOAN TIBERIU78,01RESPINS5COSTEA
LIVIU IOAN


 


  • Afișat astăzi, 30.03.2015, ora 10,30 la sediul Primariei Municipiului Târnăveni și pe
    pagina de internet proprie.

 

 

Secretar,
Salahub Cristina Ecaterina, inspector superior