nr. 64 din data 30.04.2015 Privind aprobarea componentei Comitetului de infratire de pe langa consiliul local, constituit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.16/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
64/30.04.2015

Privind aprobarea
componenței Comitetului de înfrățire de pe lângă consiliul local, constituit
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.16/2009

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit  în
ședința ordinară din data 30 aprilie 2015.

            Văzând referatul nr.9361/23.04.2015 întocmit de
secretarul municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă componența Comitetului de înfrățire de pe lângă Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, după cum urmează:

            Președinte: primar Megheșan Nicolae
Sorin

            Vicepreședinte:viceprimar Sim Florin
Daniel

            Membri:

1.     Antal Lehel

2.     Antonya Mihail

3.     Bercea Ioan

4.     Bunea Teofil

5.     Cimpoca Alin Claudiu

6.     Ciulea Pavel

7.     Fodor Alexandru Iosif

8.     Gligor Dorin

9.     Mândroiu Armina Diana

10.                      
Marcu Florin

11.                      
Mihăilescu
Alin Marius

12.                      
Modorcea
Ovidiu Vasile

13.                      
Piaskovski
Stanislav

14.                      
Pop
Paula Milintia

15.                      
Sim
Florin Daniel

16.                      
Șerban Maria

17.                      
Toma
Georgeta

18.                      
Torok
Cristina

19.                      
Vodă
Mircea

 

Secretar:
Șerban Maria.

Art.2. Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.16/2009,
se revocă.

 

 

 

Președinte
de ședință,

  
                È˜erban Maria

                                                          

                                                                                           
Avizează pentru legalitate,

            Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan