CEC BANK S.A.- sucursala TG.MURES Trim II 2015

Primăria
Târnăveni

Finanțări
rambursabile

 

 

 

o   Contract.nr.389/08.07.2008, Act
adi
țional
nr.1/27.09.2010,

 

o   Act adițional
nr.2/20.10.2010,

Act adi
țional
nr.3/31.12.2010

 

o   Hotararea
Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.915/23.05.2008, Hotararea
Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1656/10.09.2010,

 

o   Hotararea
Consiliului Local al municipiului Tarnaveni NR.97/26.10.2006

 

o   Valoarea
finantarii rambursabile contractate “ 6.408.243,63 lei

o   Plati
efectuate din finantarea rambursabila     6.408.243,63lei

 

o   Durata
serviciului datoriei publice locale 
  180 luni

           Din care:

o   perioada de
gratie                              30 luni  
08.07.2008 “ 31.12.2010

o   perioada de
rambursare          150 luni   01.01.2011 “ 07.07.2023

 

o   Dobanzi si
comisioane

o   dobanda                1,994%       “ 2.192.976,20 lei

 

o   comision de
gestiune  0,2%           
    70.759,82 lei

° comision de
gestiune   1,0%               
14.215,29 lei

   rambursari de rate                          2.291.689,80
lei