REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de bucatar tr. I la Cantina de Ajutor Social

Document afișare selecție dosare

Nr. 17071/2015

Rezultatul
selecției dosarelor de înscriere la

concursul organizat pentru ocuparea postului contractual
vacant de

 bucătar tr. I la Cantina de Ajutor Social,

 

Având
în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției
dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele     Postul      Rezultatul   

    și prenumele  contractual   selecției
dosarelor

    candidatului    vacant

         

1. Hancu
Domnica  
bucatar
  Respins*

2. Szakacs
Elena  
bucatar
   Respins*

3. Costea
Dorina  
bucatar
  Respins*

4. Daneș
Maria    
bucatar
  Admis

 

* Candidatii înscriși la concurs ale căror dosare au
fost respinse, nu indeplinesc conditiile
prevazute de art.3,  lit.f din HGR nr.
286/2011, privind dovada vechimii in specialitatea studiilor necesare ocupării
postului


 • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 24.08.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni


 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute
  pot formula contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării
  conform art. 31 din Hotărârea
  Guvernului
  nr. 286/2011,cu
  modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei
  de soluționare a contestațiilor

 • Afișat astăzi,  18.08.2015, ora 11.00, la sediul Primariei
  Municipiului Tarnaveni.

 

 

 

                 Secretar comisie,