REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la examenul/concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Document afișare selecție dosare

Nr. 17068/2015

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la

examenul/concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
 

 

         
Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului

nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare comisia de concurs comunică următoarele
rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

             
asistent medical principal  la Serviciul
Public de Asistență Medicală Comunitară
,

 

Nr.
crt.Numele
și prenumele candidatuluiPostul 
contractual vacantRezultatul
selecției dosarelor1.Seulean Ioana
SilviaAsistent medical
principalAdmis


 

 

 

 

 

 

 

             
sofer la Serviciul Public de Asistență
Socială

 


 

Nr.
crt.

Numele
și prenumele candidatului

Postul 
contractual vacant

Rezultatul
selecției dosarelor

1.

Hanzi Adrian

Sofer

Admis

 

 

 

 

 

 

§ Candidații
declarați admiși vor susține proba
scrisă
în data de 24.08.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei
Municipiului Târnăveni

 

§ Candidații
nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi
lucrătoare de la data afișării conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,cu
modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei
de soluționare a contestațiilor

 

§ Afișat
astăzi,  18.08.2015, ora 11.00, la sediul
Primariei Municipiului Tarnaveni.

                            

                      

                                                                              Secretar comisie,