nr. 125 din data 29.10.2015 Privind aprobarea a 10 locuri de amenajare /amplasare spatii de stationare statii publice de transport public local de calatori, in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 125/29.10.2015

Privind aprobarea a 10 locuri de
amenajare/amplasare spații de staționare “ stații publice de transport public
local de călători, în municipiul Târnăveni.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 29 octombrie 2015.

În conformitate cu  prevederile
legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, modificată și
completată, anexa nr.1 la Contractul nr.17239/2015 de delegare a gestiunii prin
concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în municipiul Târnăveni și anexa nr.2 la H.C.L. nr.14/2015 “Caietul de
sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni
“ CAP. VIII “ Investiții,

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă locurile de amenajare/amplasare
pentru 10 spații de staționare acoperite și dotate cu bănci și/sau scaune “
minim 5 locuri “ stații publice de transport public local, după cum urmează:Nr.crt.Denumirea
stației publiceAdresă
amplasare stație-Puncte de reperTraseu-sens de circulație1.Piața
Primăriei


 Str.Republicii-Primăria
TârnaveniCentru-Cars
II2.Centru- œCrama Str.Republicii-Nr.83-Restaurant
œCram㠝Cars
II-Centru3.Centru-Complex Venus 


 Str.Republicii-Nr.52Centru-Cars
II4.Colegiul
Tehnic


 Str.Republicii-Nr.37-39Cars
II-Centru5.Colegiul
TehnicStr.Republicii-Nr.32Centru-Cars
II


 6.Policlinică


 Str.Dr.Victor
Babeș-Nr.2Centru-MOL7.Policlinică


 Str.Dr.Victor
Babeș-Nr.1MOL-Centru


 8.Zorilor


 Str.Armatei-Intrare
Cart.ZorilorMOL-Centru


 9.Bariera
1Decembrie 1918


 Str.1Decembrie
1918-Nr.34(după bariera CFR)Cars
II-Blocuri Seuca10.Str. 1
Decembrie 1918(Triumf)


 Str. 1
Decembrie 1918 nr.15Blocuri
Seuca- Cars II11.Str. 1
decembrie 1918


 Str. 1
Decembrie 1918 nr.6-8Cars
II-Blocuri Seuca.


 

       

 

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

       Președinte de ședință,

              Bunea Teofil

 

                                                                                                                       Avizează
pentru legalitate

Secretar,

Groza Viorel Răzvan