ANUNT-Inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu pentru comercializarea marfurilor alimentare, situat in Tarnaveni, Piata Agroalimentara Avram Iancu

 

                       
                                  ANUNT
LICITATIE

 

 

 

1.    Informatii generale privind organizatorul licitatiei:
Municipiul Tarnaveni,

           cod fiscal 4323535, sediul P-ta
Primariei, nr.7, telefon 0265/443400,

           fax 0265/446312;

 

2.    Informatii generale privind obiectul licitatiei: Inchirierea prin licitatie
publica  
a spatiului pentru
comercializarea marfurilor alimentare, situat in Tarnaveni, Piata Agroalimentara Avram Iancu, nr.8,
corp C, boxa 2,suprafata de 16,35 mp;

 

3.    Informatii privind documentatia de
atribuire:

3.1.       
Documentatia de atribuire se va obtine dupa depunerea unei solicitari
in scris din partea ofertantului;

3.2.       
Documentatia de atribuire se va obtine de la Primaria Municipiului
Tarnaveni, str. Republicii nr.84;

3.3.       
Documentatia de atribuire se va obtine dupa achitarea taxei de participare
de catre ofertanti de 50 lei, numerar la caseria Primariei Municipiului
Tarnaveni;

3.4.       
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 13.11.2015;

3.5.       
Taxa de participare la licitatie de- 50 lei se achita numerar la
caseria Primariei Municipiului Tarnaveni;

 

4.    Informatii privind ofertele:

4.1.       
Data limita de depunere a ofertelor: 17.11.2015 ora 9.00;

4.2.       
Adresa la care trebuie depuse ofertele:Sediul Primariei Municipiului
Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, camera 23, registratura;

4.3.       
Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar conform
cerintelor din documentatia de atribuire si caiet de sarcini;

 

5.    Informatii privind data, ora si locul desfasurarii
licitatiei
: 17.11.2015 ora `       10.00,
sediul Primariei   Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7,
camera 6;

 

 

6.   
Informatii privind
contestatiile
:
Contestatiile se pot depune la:

           – Autoritatea contractanta;

           – Instanta judecatoreasca
competenta;

           Termen de depunere a contestatiilor: o zi
calendaristica de la adjudecarea 
licitatiei.  

   
 

 

 

                                                                      
PRIMAR

 

                                                      
jrs. Meghesan Nicolae Sorin