Proiecte de hotarare – sedinta ordinara din 26.11.2015

download

1. Proiect de hotarare privind
aprobarea numarului burselor si al cuantumului lunar al burselor acordate
elevilor de la cursuirile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat
din municipiul Tarnaveni pentru sem. I al anului scolar 2015-2016 

2. Proiect de hotarare hotarare privind
aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a sumei de 30.000
lei, destinate finanjarii cheltuielilor necesare pentru organizarea
manifestarilor cu turale prilejuite de sarbatorile de iarna

3. Proiect de hotarare privind
aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii
“Reabilitare/modemizare strazi in municipiul Tarnaveni” pentru perioada
2015-2018

4. Proiect de hotarare privind
aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii
si produse pe anul 2015

5. Proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe
anul 2015

6. Proiect de hotarare privind
prelungirea duratei contractelor de inchiriere a terenurilor pe care se afla
construcfii provizorii(chiosc,toneta,terasa) si a duratei contractelor de
inchiriere a spatiilor cu alta destinate decat locuinte

7. Proiect de hotarare privind
aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara “AQUAINVEST MURES

8. Proiect de hotarare privind
aprobarea Iistei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii, construite din fonduri ANL

9. Proiect de hotarare privind
aprobarea darii in administrare a unor drumuri de exploatare AGENTIEI NATIONALE
DE IMBUNATATIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALA MURES – OLTUL SUPERIOR

10. Proiect de hotarare privind
aprobarea diminuarii suprafetei terenului inscris in CF nr.1175- Tarnaveni, nr.
top 507/1, situat in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.4

11. Proiect de hotarare privind
aprobarea modificarii suprafefei terenului inscris in CF nr.50642 Tarnaveni, nr.
top 313/3, situat in municipiul Tamaveni, str. Republicii, nr.92 si inscrierea
acestuia in domeniul public al municipiului Tarnaveni

12. Proiect de hotarare privind
aprobarea suprafetelor unor imobile care fac parte din domeniul public al
municipiului Tarnaveni si care vor fi inscrise provizoriu in cartea funciara

13. Proiect de hotarare privind
aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al
Municipiului Tamaveni

14. Informare privind plangerea
prealabila formulata de catre S.C. TAR S.A TARNAVENI

PV spre aprobare – sedinta ordinara
din 29.10.2015 

PV spre aprobare – sedinta
extraordinara din 9.11.2015