Anunt rezultat final promovari

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

NR.25175 / 15.12.2015

 

                                            REZULTAT  FINAL

 

AL EXAMENULUI  ORGANIZAT IN DATA DE 11.12.2015 PENTRU PROMOVAREA IN  FUNCTIE, GRAD  / TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARA

A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SECTOARELOR

DE INTERES PUBLIC ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI

NR.

NUME  PRENUME

FUNCTIA, GRADUL/ TREAPTA

PE CARE PROMOVEAZA

PUNCTAJ

REZULTAT FINAL

SECTOR SERE SPATII VERZI

1

Botezan Angela

FLORICULTOR TR.I

61,67

ADMIS

2

Csiki Irina

FLORICULTOR TR.II

80

ADMIS

3

Capalnean Constantin

FLORICULTOR TR.II

93,67

ADMIS

4

Dunca Simona

INSPECTOR SP. GR.  I

100

ADMIS

5

Lup Mariana

FLORICULTOR TR.II

80,67

ADMIS

6

Pal Viorel

FLORICULTOR  TR.I

85

ADMIS

7

Popa Cornelia

FLORICULTOR  TR.II

82

ADMIS

8

Rogna Maria

FLORICULTOR  TR.II

94,34

ADMIS

9

Szeredi Tunde

FLORICULTOR  TR.I

87,34

ADMIS

10

Udvar Ana

FLORICULTOR  TR.I

88,67

ADMIS

11

Veltan Valentina

FLORICULTOR  TR.II

88,34

ADMIS

SECTOR  SERVICII  DEZVOLTARE PUBLICA SI CLADIRI

1

Simon Attila

ZUGRAV TR. I

94

ADMIS

SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI

2

Dohotariu Pamfil

ASFALTATOR TR. II

69

ADMIS

3

Ropan Viorel

ASFALTATOR TR. I

84,34

ADMIS

4

Vasiu Gheorghe

ASFALTATOR TR. I

90,67

ADMIS

5

Huian Vasile

MECANIC  TR. I

95,34

ADMIS

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

1

Macarie Ioana Cristina

REFERENT   GR. I

99,34

ADMIS

2

Moldovan Maria

ASISTENT INGRIJITOR  TR.I

96,67

ADMIS

ADMINISTRATIA PIETEI

1

HOSU ADRIAN

 SEF SERVICIU II (INSPECTOR SP. IA)

100

ADMIS

2

DAMIAN CARMEN

LUCRATOR COMERCIAL TR.I

100

ADMIS

            Afisat azi 15.12.2015, ora 10,30 , la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni .

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute vor formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la afisare conf. art.45 alin. (7) din Regulamentul cadru privind stabilirea  criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiei.                                                             

                                                             Secretar comisie

                                                              Salahub Cristina Ecaterina, inspector superior