ANUNT SELECTIE DOSARE – CONCURS ASISTENT MEDICAL 22.12.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

NR. 25287/ 2015

A N U N T

 

In urma
verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in data de 22.12.2015
proba scrisa si in data de 24.12.2015 proba de interviu,  pentru ocuparea posturilor
vacante de: asistent
medical
la Serviciul Public
de Asistenta Sociala “ Centrul Social de Urgenta  cu Destinatie Multifunctionala si
asistent medical principal  la Serviciul
Public
de Asistenta Medicala Comunitara “ Cabinet Scolar
,

s -au constatat urmatoarele :

 

NR.CANDIDATIREZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURSMOTIVATIE– asistent medical la Serviciul Public
de Asistenta Sociala “ Centrul Social de Urgenta  cu Destinatie Multifunctionala1.HANZI  RALUCA “ DIANAADMIS

2SERBAN
ELENA  RESPINSNedepunerea in termenul  prevazut de art.19, alin. 1) din HGR  286/2011 cu modif. si completarie
ulterioare a dosarului complet – 
certificatul de membru eliberat de O.A.M.M.R.– asistent medical principal  la Serviciul Public
de Asistenta Medicala Comunitara “ Cabinet Scolar.1.SZOKE
IBOLYA LENKE               ADMIS
 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute vor formula contestatie
in termen de o zi lucratoare  de la
data  afisarii selectiei dosarelor
conform  art.31 din HGR  286/2011 cu modif. si completarie ulterioare,
care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiei,

Afisat azi   16.12.2015, ora 13,30, la sediul Primariei
Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet proprie.

 

                                                 
 Secretar comisie: 
 

                                        
Salahub Cristina Ecaterina