Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 22.12.2015
ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


Comisia de Concurs


Nr.25775 /22.12.2015


 


 


REZULTATUL  PROBEI SCRISE


la concursul organizat în data de 22.12.2015, pentru ocuparea  posturilor contractuale vacante de,


 ASISTENT MEDICAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA “CENTRUL SOCIAL DE URGENTA CU DESTINATIE MULTIFUNCTIONALA;


– ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA  “ CABINET SCOLAR;


 

Numele si prenumele candidatului


PUNCTAJUL


REZULTAT FINAL PROBA SCRISA


 


– ASISTENT MEDICAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA “CENTRUL SOCIAL DE URGENTA CU DESTINATIE MULTIFUNCTIONALA;


 


HANZI RALUCA DIANA


28


RESPINS


 


-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA  “ CABINET SCOLAR;


 


SZOKE IBOLYA LENKE


24


RESPINS


 


Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute vor formula contestatie in termen de o zi lucratoare  de la data  afisarii, art.31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiei,


Afisat  azi   22.12.2015, ora 12,30 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet proprie.


 


 


Secretar comisie,


Salahub Cristina Ecaterina