nr. 146 din data 23.12.2015 privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al Municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 146/23.12.2015

Privind aprobarea suprafețelor de
teren ale unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Târnăveni

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23
decembrie 2015;

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 25167/16.12.2015,
întocmit de sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de
Date Urbane.

            În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c)
și al art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suprafețele
următoarelor imobile care fac parte din domeniul public al Municipiului
Târnăveni:

 

Nr. crt

Cod de clasificare

Denumirea bunului

 Elemente de identificare

Anul dobândirii, sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Suprafață din măsurători

1.

1.6.2

   Clădire
Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși

Teren intravilan

Piața Trandafirilor nr. 10

1910

7.722.000

Patrimoniul Cons. Local,

2449 mp

2.

1.6.2

Gimnaziul Decebal + Anexe Teren intravilan

Bobohalma, nr. 127

 

2.059.200

Primăria Târnăveni

13011 mp

3.

1.6. 2

Casa de Cultură Mihai Eminescu

Teren intravilan

Republicii, nr. 32

1980

4.118.400

Primăria Târnăveni

2679 mp

4.

1.6.2.

Teren intravilan (scuar)

Piața Primăriei

 

 

Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999

3117 mp

5.

1.6.2

Teren intravilan

Zona Casa de Cultură ( Parc, zone verzi)

 

 

Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999

4040 mp

6.

6.4

Scuar

 

Piața Trandafirilor

1992

 

Domeniul public

1630 mp

7.

1.6.2

Parc și teren de joacă

Str. Republicii

 

 

 

 

Patrimoniul

Cons. Local,

HCL 58/1999

3451 mp

8.

1.6.2.

Teren intravilan cu destinație de cimitir

Str. 22 Decembrie

 

 

Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999

32336 mp

9.

1.6.6

Cimitirul Eroilor

Teren intravilan

Str. 22 Decembrie

 

 

Domeniul public

3843 mp

10.

1.6.2

Teren intravilan

Zona Trei Brazi

 

 

Domeniul public

2922 mp

11.

1.6.2

Teren intravilan

 

Zona centrala Bobohalma

 

 

Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999

1000 mp

12

1.6.2

Grădinița nr. 2 Teren intravilan

Strada Republicii, nr. 31

1958

948.567

132.510

 Primăria Târnăveni

1320 mp

13

1.6.4

Clădire “Primăria mun. T-veni

Teren intravilan

Piața Primăriei, nr. 7

1918

5.405.400

257.400

Domeniul public

1243 mp

14

 

Clădire Administrativă Teren
intravilan

Str. Republicii, nr 61

 

1.945.950

 

64.900

Domeniul public

C.F 50749

Top 393/2/2, 395/2/2

361 mp

(suprafață dezmem-brată în baza art. 79 din Ordin 700/2014)

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește  primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

        Bercea Ioan                                                     

    

    Avizează
pentru legalitate,

        Secretar,

      Groza Viorel Răzvan