Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 25.02.2016

 download


P.V. – spre aprobare – sedinta oridinara a CL din 28.01.2016.pdf


1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Ovidiu


2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni, pe anul 2015


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii patrimoniului public și privat al municipiului Târnăveni, pe anul 2015


4. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea achiziționării Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru investiția Amenajare parcare acoperit㠝 în municipiul Târnăveni.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni, pe anul 2016


6. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în parcul auto propriu și al serviciilor publice din cadrul unității administrativ- teritoriale: municipiul Târnăveni.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din C.F. a dreptului de proprietate notat în favoarea municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr.15 și notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenția Națională pentru Locuințe.


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate privată al municipiului Târnăveni și care constituie fondul locativ al municipiului, din administrarea S.C. Comunale S.A., în domeniul privat al municipiului Târnăveni, precum și radierea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea S.C. Comunale S.A.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr.45/2013.


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării imobilului în domeniul public al municipiului Tânăveni, Casă de locuit și teren, situat în municipiul Târnăveni, str. Plopilor, nr.45 și radierea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Administrației Naționale Apele Române-Administrația Bazinală de Apă MUREȘ.


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului înscris C.F. 53764/Târnăveni, nr. cadastral 231-C1.


12. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădinițe.


13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu “ sală de clasă Asociației de Părinți și Profesori Gimnaziul Avram Iancu și a contractului de comodat.


14. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței terenului înscris în CF nr.54566- Târnăveni, nr. top 2000/53 “ 2000/62/200, situat în municipiul Târnăveni, str. Teilor, nr.11.


15. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosință înscris pentru suprafața de 250 mp, în C.F. nr.76 Adămuș, nr. top 1462,1465/1/a, în favoarea numiților Morar Maria și Morar Ioan.


16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post din statul de funcții al Școlii Gimnaziale Avram Iancu.


17. Raport privind activitatea Bibliotecii Municipale Târnăveni și a Muzeului Municipal Târnăveni, pe anul 2015


18. Raport de evaluare a activității desfășurate de Direcția Poliția Locală Târnăveni.


19. Informare privind activitatea Asociației Amiciția Târnăveni.