ANUNT referitor la termenul de depunere a declaratiilor de impunere privind destinatia si valoarea impozabila a cladirilor

A N U N Ț

 

 

Având în
vedere prevederile Legii nr. 227/2015, privind codul fiscal, și ale HG 1/2016,
pentru aprobarea normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015, vă facem
cunoscut:

TERMENUL DE DEPUNERE

DECLARAȚIILE DE IMPUNERE privind
destinația și valoarea impozabilă a clădirilor,
altele decât cele rezidențiale, aflate
în proprietatea
contribuabililor la
data de 31 decembrie 2015, se depun până la data de 31 martie 2016
inclusiv.

Rapoartele
de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (GEV
500) și reflectă valoarea impozabilă a clădirii la data de 31.12.2015, NU se înregistrează în evidențele contabile,
și se depun până la 31.03.2016.

Raportul
trebuie să conțină dovada că a fost înregistrat în
baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor
,
gestionată de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
(ANEVAR).

Pentru
clădirile și terenurile statului ori ale UAT-urilor, concesionate, închiriate,
date în administrare ori în folosință, persoanelor juridice, se stabilește taxa
pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosință, care au relația contractuală cu persoana de
drept public.

 

ORDINEA
DE STINGERE:

În cazul
în care există amenzi de plată, se sting cu prioritate amenzile,
chiar dacă se indică un alt tip de obligație fiscală.SCUTIRI:

Scutirile
sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe
teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456, 464 și
469 se aplică începând cu data de 01.01.2016 persoanelor care dețin documente
justificative emise pană la data de 31.12.2015 și care sunt depuse până la data
de 31.03.2016, inclusiv.

 

PRIMAR

Jrs.
MEGHEȘAN NICOLAE SORIN