nr. 28 din data 25.02.2016 privind aprobarea demolarii imobilului constructie, inscris n CF nr.53764/Tarnaveni(nr.CF vechi 103/N), nr.cad.231-C1, constand in casa reglare gaz cu Sc 47,95 mp , acceptat ca si donatie de la Societatea E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. si scoaterea constructiei din inventarul domeniului public al municipiului Tarnaveni

 

 

ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

              

 

 

HOTĂRÂREA NR.28/25.02.2016

 

 

Privind aprobarea demolării imobilului “ constructie, inscris ăn CF nr.53764/Tarnaveni(nr.CF
vechi 103/N), nr.cad.231-C1, constand in casa reglare

 

 

gaz cu Sc =47,95 mp , acceptat ca si donatie de la  Societatea E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. si
scoaterea constructiei din  inventarul
domeniului public al municipiului Tarnaveni

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședință ordinară din data de 25 februarie
2016;

 

 

Având în vedere Referatul de
specialitate  privind aprobarea demolării
imobilului “ construcție, înscris în CF nr.53764/Târnăveni(nr.CF vechi 103/N),nr.cad.231-C1,
constând în casă reglare gaz cu Sc =47,95 mp , acceptat ca și donație de
la  Societatea

 

 

 E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. și scoaterea
construcției din  inventarul domeniului
public al municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcției economice și
înregistrat cu nr. 4022/18.02.2016;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1.Se aprobă demolarea imobilului
construcție înscris în CF
nr.53764/Târnăveni(nr.CF vechi 103/N),nr.cad.231-C1, constând în casă reglare
gaz cu Sc =47,95 mp.

 

 

Art.2. Se aprobă scoaterea construcției
prevăzută la Art.1 din  inventarul
domeniului public al municipiului Târnăveni.

 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință,

 

 

 Cimpoca
Alin Claudiu

 

 

                       

 

 


Avizează pentru legalitate,

 

 

                       Secretar,

 

 

                     Groza Viorel Răzvan