nr. 30 din data 25.02.2016 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei spatiu-sala de clasa, situat in incinta Scolii Gimnaziale Avram Iancu Tarnaveni si aprobarea Contractului de Comodat incheiat intre cele doua parti

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.
30/25.02.2016

 

Privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei
spațiu-sală de clasă, situat în incinta Școlii Gimnaziale žAvram Iancu 
Târnăveni și aprobarea Contractului de Comodat încheiat între cele două
părți

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25 februarie
2016;

 

            
Văzând Referatul de spacialitate nr. 4021 /
18.02.2016
, întocmit de cons. Damian Carmen, privind
aprobarea dării în folosință gratuită a unui
spațiu- sală de clasă,
situat în incinta Școlii Gimnaziale Avram Iancu Târnăveni
Târnăveni, str.Șoimilor, nr.27 și aprobarea Contractului de Comodat încheiat
între cele două părți;

 

            
În temeiul art. 36 alin(1),
art. 45 alin(3) și al art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art.1.
Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiu-(sală de clasă) situat în incinta
Școlii Gimnaziale Avram Iancu Târnăveni, str. Șoimilor, nr.27, 
pe o perioadă de 3 ani, Asociației de Părinți și Profesori Școala
Gimnazială žAvram Iancu .

 

Art.2.
Se aproba Contractul de Comodat încheiat între Municipiul Târnăveni și Asociația
de Părinți și Profesori Școala Gimnazială žAvram
Iancu 

 

         
Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință,

 

           
Cimpoca Alin Claudiu

 

                       
         
                                                
  

 

 

 

 

 

         
                                                                       
     Avizează pentru
legalitate,

 

                                                                                             
      
     
Secretar,

 

                                                                                 
            Groza Viorel Răzvan

 

 Anexa- Contract de comodat