nr. 36 din data 31.03.2016 privind numirea unui consilier local care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Traian

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.36/31.03.2016

 

 

 

 

 

Privind numirea unui consilier local care să facă parte din Consiliul
de Administrație al Școlii Gimnaziale Traian

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31
martie 2016.

 

 

Văzând
Referatul nr. 7111/25.03.2016, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.

 

 

În baza prevederilor art. 33, din Ordinul nr.4925/2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ, modificat și completat;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art. 1. Se mandatează domnul consilier local Popa Ovidiu,  să facă parte din consiliul de administrație
al Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni.

 

 

Art.2. Se revocă hotărârea consiliului
local al municipiului Târnăveni nr.81/2014.

 

 

 

 

 

Președinte
de ședință,

 

 

Fodor Alexandru Iosif

 

 

 

 

 

           

 

 


     Avizează pentru
legalitate

 

 

Secretar,

 

 

                         Groza Viorel Răzvan