nr. 37 din data 31.03.2016 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in incinta Gimnaziului de Stat Traian, str. Republicii, nr.92, inscris in C.F. nr.50642 Tarnaveni, nr. cad.50642

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 37/31.03.2016

 

 

Privind aprobarea dezmembrării imobilului
situat în incinta Gimnaziului de Stat Traian, str. Republicii, nr.92, înscris
în C.F. nr.50642 Târnăveni, nr. cad.50642

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 31 martie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 6834/23.03.2016,
întocmit de domnul  Petru Ovidiu din
cadrul Compartimentului Cadastru.

 

 

Conform
dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

În temeiul art. 36 alin.(1)
și al art.45 alin.(3) din Legea
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările
și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă  dezmembrarea imobilului situat în incinta Gimnaziului
de Stat Traian, str. Republicii, nr.92, înscris în C.F. nr.50642 Târnăveni, nr.
cad.50642, după cum urmează:

 

 

            – Parcela  sub nr. cadastral 54773  situată 
pe  str. Republicii, nr. 92, având
suprafața măsurată de 9032 mp, pe care sunt edificate construcțiile :           

 

 

 C. 1. Construcții  Administrative și Social Culturale – ȘCOALĂ –
în regim de S+P+E.

 

 

                          subsol – 4 pivnițe,
hol și casa  scării

 

 

                          parter – 5 săli de
clasă, 6 birouri, bibliotecă, sală lectură, sală profesorală,  7 grupuri sanitare, 3 vestiare, 2(două) săli  de 
sport, 2 (două) magazii, 8 holuri și casa  scării.

 

 

                          etaj – 5 săli de
clasă, 2 (două) laboratoare, 2 (două) cabinete, 2(două) grupuri sanitare.
centrală  termică, 3 birouri, casa  scării.

 

 

              C.2. Construcții  Administrative și Social culturale – ȘCOALĂ
  în regim de P+E.                         

 

 

                          parter  – 6 săli de clasă, 3 holuri,  atelier mecanică, 3 grupuri sanitare,  cabinet, birou, vestiar,2 (două) debarale, 2
(două) case a  scărilor.

 

 

                          etaj – 7 săli de
clasă, 2 (două) cabinete medicale,  birou,
arhivă, magazie, 3 holuri. 2 (două) case 
a  scării.

 

 

              C.3. Construcții  Administrative și Social Culturale – ȘCOALĂ “
în regim S+P compusă din:

 

 

                            subsol – pivniță.

 

 

                            parter “ 2 (două)
săli de clasă,  4 holuri, cabinet
logopedic, sală de mese, spălător, sală 
pentru  lapte și corn, bucătărie,
arhivă, 2 (două) grupuri  sanitare,
debara.

 

 

              C. 4.  Clădire 
anexă “ 2 (două) magazii.

 

 

              C. 5.  Clădire 
anexă – magazie.

 

 

   
                       Se
evidențiază construcțiile,

 

 

              C. 6.  Clădire 
anexă – centrală  termică.

 

 

              C. 7.  Clădire 
anexă – magazie.

 

 

              C. 8.  Clădire 
anexă –  chioșc  alimentar.

 

 

            – Parcela sub nr. cadastral  54774 situată 
pe  str. Republicii, nr. 92, având
suprafața măsurată de 1011 mp, teren fără construcții.

 

 

 

 

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
hotărârii, se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

          Președinte
de ședință,

 

 

Fodor Alexandru Iosif

 

 

  

 

 

                                                          

 

 

                                                           
                   Avizează pentru
legalitate,

 

 

            Secretar,

 

 

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan