ANUNT privind modificarea cotelor de impunere pentru cladirile nerezidentiale, aplicabile in anul 2016

Primăria municipiului Târnăveni aduce  la cunoștința contribuabililor că în baza HCL nr. 54/2016 s-au
modificat cotele de impunere pentru clădirile nerezidențiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, aplicabile în 2016, după cum urmează:

·  
Pentru
clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 0,2%

·  
Pentru
clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice 0,4%

 

Achitarea
impozitelor conform noilor cote poate fi efectuată începând cu data de 30 mai
2016.

 

PRIMAR

Jrs. Megheșan Nicolae
Sorin