nr. 62 din data 26.05.2016 hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiii Amenajare parcri acoperite n municipiul Trnveni

 

 

R O M N I A

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R R E A nr.62/2016

 

 

 

 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26.05.2016;

 

 

            Văzând  Referatul  cu nr. 10509 din 16.05.2016  întocmit de ing.
Muth Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

            În
temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

            În baza
prevederilor art. 45, alin. 1 și art 36, 
alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții žAmenajare
parcări acoperite în municipiul Târnăveni 

 

 

 

 

 

         Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico-
economici aferenti obiectivului de investiții žAmenajare parcări acoperite în municipiul Târnăveni 

 

 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiției:

 

 

 

 

 

a.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

 

 

(la curs
euro din 11.04.2016, 1 euro = 4,4668 lei, curs BNR)

 

 

Valoarea
totală a investiției:

 

 

542.629 lei/ 121.480,47 euro, din care

 

 

C+M = 493.680 lei/110.522,07 euro

 

 

 

 

 

b. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 

 

            – Anul I

 

 

 

 

 

c. Durata de realizare :

 

 

            – 25 zile “ proiectare

 

 

            – 7 luni “ execuție lucrare

 

 

 

 

 

d. Capacități (în unități fizice și
valorice):

 

 

            Cartierul
Armatei
“ 4 baterii de garaje   = 30 
parcări acoperite

 

 

            – bateria  1 = 7 
parcări , Sc = 92,50 mp

 

 

            – bateria  2 = 5 
parcări,  Sc = 75,00 mp

 

 

            – bateria 3 = 10  parcări, Sc = 145,00 mp

 

 

            – bateria 4 = 8   parcări, Sc = 115,00 mp

 

 

            Sc = 
427,50 mp,                      Sd
= 427,50 mp

 

 

            Cartierul
Zorilor
– 2 baterii  de garaje= 25
parcări acoperite

 

 

            – bateria  1 = 23 parcări, Sc = 335,00 mp

 

 

            – bateria  2 = 2 parcări,   Sc = 30,00 mp

 

 

            Sc = 
365,00 mp,                      Sd
= 365,00 mp

 

 

            Cartierul
1 Decembrie 1918
-7 baterii de garaje = 90 parcări acoperite

 

 

            – bateria  1 =  7
parcări,          Sc = 98,00 mp

 

 

            – bateria  2 = 20 parcări,         Sc
= 283,00 mp

 

 

            – bateria  3 = 17 parcări,         Sc
= 242,00 mp

 

 

            – bateria  4 = 14 parcări,         Sc
= 196,50 mp

 

 

            – bateria  5 = 14 parcări,         Sc
= 197,50 mp

 

 

            – bateria   6 =  6
parcări,         Sc = 85,00 mp

 

 

            – bateria 7 = 12 parcări,          Sc
= 165,00 mp

 

 

            Sc = 
1267,00 mp,                     
Sd =1267,00 mp

 

 

            Cartierul
Aleea Gării
-1 baterie de garaje = 32 parcări acoperite

 

 

            Sc = 
469,50 mp,                      Sd
= 469,50 mp

 

 

            Cartierul
George Enescu
-1 baterie de garaje = 11 parcări acoperite

 

 

            Sc = 
162,00 mp,                      Sd
= 162,00 mp

 

 

            Cartierul
Viitorului
-2 baterii = 6 parcări acoperite

 

 

            – bateria  1 = 2 parcări            Sc
= 38,50 mp

 

 

            – bateria  2 = 4 parcări            Sc
= 52,50 mp

 

 

            Sc = 
91,00 mp,                      Sd = 91,00 mp

 

 

            Cartierul
Frumoasa
– 5 baterii de garaje = 20 parcări acoperite

 

 

            – bateria  1 = 4 parcări            Sc
= 61,50 mp

 

 

            – bateria  2 = 6 parcări            Sc
= 91,50 mp

 

 

            – bateria  3 = 4 parcări            Sc
= 57,00 mp

 

 

            – bateria  4 = 4 parcări            Sc
= 61,00 mp

 

 

            – bateria  5 = 2 parcări            Sc
= 33,50 mp

 

 

            Sc = 
304,50 mp,                                Sd = 304,50 mp

 

 

            Cartierul
Șoimilor 53
  – 1 baterie de garaje= 7
parcări acoperite

 

 

            Sc = 
106,50 mp,                    Sd =
106,50 mp

 

 

            Cartierul
Șoimilor Piață
– 1 baterie de garaje = 4 parcări acoperite

 

 

            Sc = 
60,00 mp,                    Sd =
60,00 mp

 

 

            Cartierul
Păcii
– 2 baterii de garaje = 17 parcări acoperite

 

 

            – bateria  1 =  7
parcări           Sc = 93,00 mp

 

 

            – bateria  2 = 10 parcări          Sc = 130,00 mp

 

 

                   Sc = 
223,00 mp,                      
Sd = 223,00 mp

 

 

 

 

 

Se vor
amenaja în total 242 parcări acoperite.

 

 

Suprafețe  construite rezultate sunt:

 

 

 

 

 

Sc =
3476,00 mp 

 

 

Sd =
3476,00 mp

 

 

 

 

 

            Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

      Președinte de ședință

 

 

           Gligor Dorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                                        Secretar,

 

 

                                                                                              
Stefan Blanaru