nr. 63 din data 26.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferent obiectivului de investitii : Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica municipiul Tarnaveni

 

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R R E A nr.  63 /2016

 

 

 

 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26.05.2016;

 

 

            Văzând  Referatul  cu nr. 10910/20.05.2016  întocmit de ing. Muth Teodor,
șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

            În
temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

            În baza
prevederilor art. art 36,  alin. 1 și art.
45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

 

 

                     Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico-
economici actualizați aferenți obiectivului de investiții žConstruire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica “ municipiul Tarnaveni 
:

 

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

 

(actualizați
in mai 2016)

 

 

 

 

 

Valoarea totală a investiției œConstruire pod
rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni 

 

 

            Evaluarea
investiției s-a făcut atât în lei, cât și în euro, conform cursului de 4,5025
lei/euro, afișat de B.N.R. la data de 19.05.2016.

 

 

            Astfel,
s-a determinat că realizarea obiectivului de investiție, în soluția tehnică
fundamentată în această documentație, este în valoare de 9.872,30 mii lei, echivalent a 2.192,74 mii €, din care
cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 8.495,14 mii lei, echivalent a 1.886,76 mii €.

 

 

 

 

 

1 Esalonarea investiției

 

 

            Eșalonarea
investiției pe parcursul implementarii este redată în tabelul următor, care
cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât și valori aferente
execuției propriu-zise a lucrărilor de construcții.

 

 

 

 

 

PERIOADA              total
INVESTIȚIE                 din care C+M

 

 

                                               mii
lei (cu TVA)                     mii lei
(cu TVA) 

 

 

ANUL 1                                 5.872,30                                 4.967,96

 

 

ANUL 2                                 4.000,00                                 3.527,18

 

 

 

 

 

2. Durata de realizare

 

 

            Durata
de desfășurare a investiției se estimează a fi de 24 luni,  perioadă în care se vor efectua lucrări
pregătitoare, de construcții, precum și cele necesare recepției la terminarea
lucrărilor.

 

 

 

 

 

3. Capacități (în unități fizice si valorice)

 

 

            Prin
realizarea investiției fundamentate în prezentul studiu se obțin următoarele
capacități:

 

 

            – pod
nou din beton armat L = 42,50 ml

 

 

            – deschidere
35,60 ml

 

 

            – piloti
forati cu diametru mare F 1080 mm

 

 

            – 7
coloane in lungime de 20 m pe fiecare culee, dispuse in sah

 

 

            – 9
grinzi in seciune transversala cu H = 1,80 m si lungime de 35,50 m din
prefabricate precomprimate

 

 

            – placi
de monolitizare de 9,00 x 0,60 m

 

 

            – latimea
partii carosabile este 12 ml, alcatuita din 4 benzi de circulatie de 3,00 ml

 

 

            – doua
trotuare cu latimea de 1,60 ml

 

 

            – 16
guri de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale

 

 

 

 

 

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Președinte de ședință

 

 

           Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                                     Avizează
pentru legalitate

 

 

                                                                                                       
Secretar,

 

 

                                                           
                                   Stefan
Blanaru