nr. 1 din data 27.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare

 

 

R O M N I A

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R R EA NR. 1 din 27 iunie 2016

 

 

privind alegerea Comisiei de validare

 

 

 

 

 

              
Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de
constituire, la data de 27 iunie 2016;

 

 

              
Având în vedere:

 

 

             – prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) și
(5), art. 45 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit. b din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată și            

 

 

– prevederile art. 4 și art. 5 din
Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a consillilor locale aprobată și modificată prin
Legea nr.673/2002;

 

 

                 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2),
art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

 

 

            Articol
unic.
 Se alege Comisia de validare a
Consiliului local al municipiului Târnăveni, care va funcționa pe întreaga
durată a mandatului acestuia, în următoarea componență:

 

 

 

 

 

 
1.Domnul Gligor Dorin

 

 

              
2.Domnul Fodor Iosif

 

 

              
3.Domnul Cimpoca Alin

 

 

              
4.Domnul Incze Csaba – supleant

 

 

              
5.Domnul Popa Felician – supleant

 

 

           

 

 

              

 

 

           

 

 

  

 

 

PREȘEDINTE DE
VÂRSTĂ                                                               
SECRETAR

 

 

 

 

 

           Nastase Nicolae                                                                         
Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Heghes Octavian                                                             
Popa Felician