nr. 5 din data 27.06.2016 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate

 

 

 

R O M Â N I A

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                       H O T Ă R R EA NR. 5 din 27.06.2016

 

 

 

 

 

privind
alegerea membrilor comisiilor de specialitate

 

 

 

 

 

          
Consiliul local al municipiului Târnăveni, în  data de 27 iunie 2016;

 

 

            Având în
vedere:

 

 

           
prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2/27.06.2016, privind validarea
mandatelor;

 

 

           
prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3/27.06.2016, privind constatarea
declarării ca legal constituit a Consiliului Local;

 

 

            – art.
15 “ 17 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de
organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin
Legea nr.673/2002;

 

 

           În
temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare        

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

 

 

Articol unic. Se alege pe întreaga durată a mandatului
consiliului local, un nr. de 4 comisii de specialitate având denumirea și componența următoare:

 

 

1.     
Comisia pentru activități
economico-financiare și agricultura, turism

 

 

 

 

 

1.     
Incze
Csaba – UDMR

 

 

2.     
Popa
Felician – PNL

 

 

3.     
Popa
Ovidiu  – PNL

 

 

4.     
Dordea
Cornel – PNL

 

 

5.     
Tutecean
Dan – PNL

 

 

 

 

 

2.      Comisia  pentru activități
social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport

 

 

 

 

 

1.     
Cimpoca
Alin – PNL

 

 

2.     
Voda
Mircea – PNL

 

 

3.     
Fodor
Iosif – UDMR

 

 

4.     
Nastase
Nicolae – PSD

 

 

5.     
Popa
Ovidiu – PNL

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecția socială și a
copiilor

 

 

 

 

 

1.     
Heghes
Octavian – PNL

 

 

2.     
Sim
Florin – PSD

 

 

3.     
Ciulea
Pavel  – PNL

 

 

4.     
Tutecean
Dan – PNL

 

 

5.     
Nastase
Nicolae – PSD

 

 

4. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului

 

 

 

 

 

1.  
Modorcea Ovidiu “ PNL

 

 

2.    Gligor Dorin “ PMP

 

 

3.  
Antonya Mihail “ PNL

 

 

4.  
Incze Csaba “ UDMR

 

 

5.  
Fodor Iosif – UDMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,              

 

 

 

 

 

             Nastase Nicolae                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SECRETAR,

 

 

Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

In
temeiul art.48 al.1 din Legea nr.215/2001, nu contrasemnam prezenta hotarare
deoarece consideram ca s-au incalcat prevederile art.54 al.2 din Legea
nr.215/20901 prin nerespectarea 
configuratiei politice a comisiilor de specialitate ale Consiliului local
rezultate in urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016.

 

 

Deasemenea,
desi unii consilieri locali au refuzat propunerile de a face parte din anumite
comisii de specialitate, remarcam faptul ca respectivele propuneri nu au fost
facute de catre grupul din care acei consilieri faceau parte si nu s-a tinut
seama de optiunea, pregatirea profesionala si domeniul in care respectivii
consilieri isi desfasoara activitatea asa cum prevede art.17 al.2 din
Regulamentul Cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat
perin Ordonananta nr.35/2002.