Anunt- data interviu concurs organizat in 13.07.2016

 

 

 

A N U N T

 

 

 

 

Având în vedere prevederile din
Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008 privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările
ulterioare, comisia de concurs comunică
următoarele :

 

§  Candidații declarați admiși la concursul organizat in
data de 13.07.2016-proba scrisa pentru ocuparea posturilor contractual vacante
“proba scrisa , vor susține interviul în data de 18.07.2016 la  ora 10,00 la sediul institutiei , Piata
Primariei nr 7.

 

§ 
Afișat astăzi 15.
07.2016,  orele 15,00, la sediul  instituiei si pe site-ul primariei.

 

 

 

 

 

Secretar  comisie concurs