ANUNT privind distribuirea produselor alimentare din cadrul Programului Operaional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

A N U N Ț

 

Primăria
 Municipiului Târnăveni
informează
cetățenii că începând de joi 21 iulie 2016, va începe distribuirea produselor
alimentare din cadrul Programului Operațional  Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate 2015,
la
depozitul din Piața Trandafirilor, nr.10, cu intrare din Str.Șoimilor.

În
cadrul POAD 2015
se distribuie câte două cutii
sigilate cu cont
inut identic, fiecare cutie reprezintă ½ din cantitatea
alocată unei persoane. O cutie cântărește aproximativ 8.8 kg 
și  conține următoarele:

 

Produs

Ambalare

Nr.
ambalaje

Greutate

(Kg
sau litri)

Făină
albă

Pungă
1 kg

1

1,000

Mălai

Pungă
1 kg

2

2,000

Paste
făinoase

Pungă
400 g

1

0,400

Ulei

Sticlă
plastic 1 l

2

2,000

Zahăr

Pungă
1 kg

1

1,000

Conservă
carne de vită

Cutie
metalică 300 g

1

0.300

Conservă
pateu de ficat de porc

Cutie
metalică 200 g

1

0,200

Orez

Pungă
1 kg

1

1,000

Conservă
paste de tomate

Cutie
metalică 400 g

1

0,400

Fasole
boabe

Pungă
500g

1

0,500

Total

 

12

8,800

 

Tabelul
nominal cu persoanele defavorizate care beneficiaza de aceste ajutoare poate fi
consultata mai jos.

 

 

Programul
de distribuire a produselor este:
luni “ vineri între orele 08.00 “ 14.00 si se face pe baza numerelor de ordine
care se eliberează în fiecare zi la ora 07.00.

 

 

CATEGORIILE
DE PERSOANE CELE MAI DEFAVORIZATE, CARE BENEFICIAZĂ DE AJUTOARE ALIMENTARE
DISTRIBUITE ÎN CADRUL POAD 2015 ȘI CARE AU CALITATEA DE DESTINATARI ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) NR.223/2014
SUNT:

 

a)
familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă
a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare;

b)
familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza
Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare;

c)
șomerii care beneficiază în condițiile Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum
lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, și
șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a
municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în
condițiile Legii nr.76/2002, cu modificările și completările
ulterioare;

d)
pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din
pensie  sau, după caz, din pensii
cumulate, sunt de până la 450 lei/lună
inclusiv;

e)
pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizației sociale
pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin
Legea nr.196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună
inclusiv;

f)
persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.49/1991 privind acordarea de
indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de
război , precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.49/1999
privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii
nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii
în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare,
Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii
recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru
revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr.109/2005 privind instituirea
indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți
sau executanți din România, republicată, Legii nr8/2006 privind instituirea
indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de  creatori legal
constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr.578/2004 privind acordarea
unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare,
dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile
bănești acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450
lei/lună inclusiv;

g)
persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază
de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau
private;

h)
persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt până
la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, și nu se încadrează în niciuna dintre
categoriile prevăzute la lit.a) “ g), stabilite prin dispoziție a
primarului.

 

DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE

 

Documentele
justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane
sunt, după caz:

a)
pentru categoriile de persoane menționate la art.3 alin.(1) lit.a) și b):
dispoziția scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul
poștal;

b)
pentru categoriile de persoane menționate la art.3 alin.(1) lit.c): carnetul de
șomer vizat la zi sau mandatul poștal, respectiv orie alt document prin care
se atestă plata indemnizației de șomaj cuvenite lunar, pentru șomerii care
beneficiază de indemnizație de șomaj, sau adeverință eliberată de serviciile
deconcentrate ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care
atestă înregistrarea persoanei ca șomer, pentru șomerii care nu beneficiază de
indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr.76/2002, cu modificările și
completările ulterioare;

c)
pentru categoriile de persoane menționate la art.3 alin.(1) lit. d)-f): talonul
de pensie sau mandatul poștal pentru plata
drepturilor;

d)
pentru categoriile de persoane menționate la art.3 alin.(1) lit.g):
certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau
accentuat;

e)
pentru categoriile de persoane menționate la art.3 alin.(1) lit. h): dispoziția
primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverința eliberată de
Direcția generală a finanțelor publice, fie documentul care atestă înscrierea
în evidența serviciului public de asistență socială definit la art. 113 din
Legea asistenței sociale nr.292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de
asistență socială plătite din bugetul local.

 

Tabelul nominal cu persoanele defavorizate care beneficiaza de ajutoare alimentare POAD 2015